Sakramenty
ddd554a000saaq

SAKRAMENT BIERZMOWANIA w 2022r.

Przez okres wakacyjny będą trwać zapisy kandydatów do sakramentu bierzmowania w  2022 roku.

Zapisywać się mogą uczniowie, którzy w tym roku skończyli 8 klasę i uczniowie, którzy w tym roku rozpoczną 8 klasę oraz wszyscy, którzy jeszcze nie przyjeli tego sakramentu.

Zapisywaać się można codziennie po wieczornej Mszy św.

Spotkania przygotowujące do sakramentu bierzowania rozpoczną się we wrześnu.

 

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW.   27 maj 2018r.

 

                                              KALENDARZ WYDARZEŃ
• Katechezy parafialne co druga sobota godz. 10.00 od 23 września 2017r.
• Zaliczanie wiadomości w szkole na lekcji, po katechezie parafialnej lub w soboty kiedy nie ma katechezy o godz. 10.00
• Uczestnictwo we Mszy św. każda niedziela godz. 10.30
• Nabożeństwa Różańcowe w październiku godz. 17.00
• Roraty w okresie Adwentu godz. 17.00
• Droga krzyżowa w piątek w okresie Wielkiego Postu
• 8 października 2017r. godz.10.30 – poświecenie różańców
• Akt chrztu św. dziecka ochrzczonego w innej parafii do 30 listopada 2017r.
• 8 grudnia 2017r. godz.17.00 – poświęcenie medalików
• 21 stycznia 2018r. godz.10.30- poświecenie świec
• 11 marca 2018r. godz. 10.30 - poświecenie książeczek
• 28 kwietnia 2018r. godz. 10.00 pierwsza spowiedź św.
• 30 kwiecień 2018r. - koniec zaliczania wiadomości
• Od 7 maja 2018r. próby w kościele przed uroczystością
• 26 maja 2018r. godz. 10.00 druga spowiedź św.
• 27 maja 2018r. godz. 10.30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

       Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą - namaszczenie chorych. 

       Święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jako prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu, o którym wspomina św. Marek (Mk 6, 13). lecz poleca go wiernym i ogłasza Jakub Apostoł i brat Pana (Jk 5, 14-15)

· udzielany jest w czasie odwiedzin chorych i osób starszych w pierwsze piątki miesiąca przed południem,
· w nagłych przypadkach, ks. Proboszcz przybędzie z posługą sakramentalną na wezwanie osobiste lub telefoniczne 58 682 87 23 lub kom. 660 561 320,
· chorym w szpitalu Sakramentu Chorych udziela kapłan dyżurny
        Przypominamy, że Sakrament Chorych jest sakramentem umocnienia chrześcijańskiego, dlatego nie należy zwlekać z wezwaniem kapłana aż do utraty
przytomności przez chorego.

          Chrystus czyni małżeństwo ludzi wierzących sakramentem, czyli miejscem szczególnej obecności Boga i źródłem łask. Do czasów Chrystusa nie było sakramentalnego małżeństwa, było tylko małżeństwo.
         W przysiędze sakramentalnego małżeństwa padają niezwykle doniosłe słowa: "Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Bóg". To jest program wspólnego życia.Pan Bóg bardzo poważnie traktuje człowieka, wkładając w jego ręce odpowiedzialność za drugiego człowieka. Słowa współmałżonka, które padają wobec Boga i Kościoła, są programem rodzinnego szczęścia na całe życie.

        Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w Biurze Parafialnym najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem, w celu podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu – spisanie protokołu badania kanonicznego przepisanego prawem kanonicznym (kościelnym).


Wymagane dokumenty:

      Okazja do spowiedzi: codziennie 15 min. przed każdą Mszą św. oraz w Pierwszy Piątek Miesiąca: 1 godzina przed wieczorną Mszą św.

      Spowiedź jest nazywana sakramentem pokuty, ponieważ jest osobistą i sakramentalną drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i zadośćuczynienia.
Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny nawrócenie do Boga, drogę powrotu do Ojca, od którego
człowiek oddalił się przez grzech. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami
kapłana, Bóg udziela penitentowi „przebaczenia i pokoju”.Nazywa się go sakramentem pojednania, które dokonuje się pomiędzy grzesznym penitentem a
miłosiernym Ojcem. Najczęściej nazywany jest spowiedzią, ponieważ oskarżenie – spowiedź z grzechów przed kapłanem, jest istotnym elementem tego
sakramentu. 

CHRZEST

Chrzest święty jest wyrazem wiary rodziców, którzy zobowiązują się do wychowania dzieci w wierze katolickiej. 

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i stajemy się członkami Kościoła Chrystusowego, możemy korzystać ze wszystkich łask, jakie Pan Jezus zostawił w Kościele, a które są nam potrzebne do uświęcenia się i zbawienia. W miarę dorastania – dziecko wyznaje świadomie swą wiarę, potwierdza swój chrzest i ponawia obietnice uczynione na Chrzcie świętym.

Przy chrzcie otrzymujemy imię Świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.  

W obrzędach chrztu powinna uczestniczyć cała rodzina dziecka. 

SAKRAMENTU CHRZTU ŚW.

udzielamy dzieciom podczas Mszy św. o godz. 12.00 w pierwszą niedzielę miesiąca.

Przy zgłaszaniu chrztu okazujemy w Biurze Parafialnym świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, oraz podajemy personalia rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres):

  • Rodzice chrzestni mają być praktykującymi katolikami, bierzmowanymi, przystępującymi do Sakramentów św. i odznaczającymi się gorliwością w życiu religijnym. Są świadkami wiary, muszą więc sami ją posiadać i nią żyć.
  • Rodzice chrzestni z innych parafii winni przedstawić zaświadczenie od swoich duszpasterzy, że są godni i odpowiednio przygotowani do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych.

Katecheza  dla rodziców i chrzestnych odbywa się Biurze Parafialnym w dniu ustalonym przez Ks. Proboszcza z rodzicami.

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla