Aktualności
ddd554a000saaq

  Zabytkowy, historyczny kościół pocysterski

Krótko o historii kościoła

Pierwsze znane zapisy o istnieniu Kłodawy i tutejszej parafii związane są z nadaniem w 1290 r. przez Mściwoja II własności wsi cystersom z opactwa w Lądzie( koło Poznania. Mamy potwierdzenie, że w wieku XIV wieś nadal pozostawała własnością cystersów, bo historyczne dane źródłowe podają, że w roku 1328 we wsi przebywał pełnomocnik klasztoru w Lądzie o imieniu Arnold. W źródłach pisanych, pierwszy raz w latach 1570 i 1583, kościół w Kłodawie jest wzmiankowany, jako kościół murowany, ale bez szczegółowych informacji o wyglądzie świątyni.

W roku 1628 wieś została spalona i zrabowana przez wojska szwedzkie. Należy przypuszczać, że i kościół kłodawski nie uniknął splądrowania i zniszczeń.

W pierwszej połowie XVIII wieku ( 1733-35) z fundacji opata z Lądu Antoniego Mikołaja Łukomskiego został odbudowany na nowo istniejący do dziś kościół kłodawski. We wnętrzu kościoła ( nad wejściem do zakrystii) znajduje się kamienna tablica upamiętniająca fundatora odbudowy i nowego barokowego wystroju kościoła z literami A.Ł. A. L. (Antoni Łukomski Abbas Londensis) z datą1735.

Kościół cystersów odzwierciedlał cysterską duchowość i liturgię – jego architekturę i wnętrze kształtowała zakonna tradycja i obecne w niej treści duchowe.

Symbolika świątyni cysterskiej miała bogaty wyraz w wystroju i wyposażeniu jej wnętrza interpretowanego jako Raj – w naszym kościele śladem tego są (będące obecnie w trakcie konserwacj) malowidła ścienne.

Obecność Boga w kościele cysterskim symbolizowało światło słońca, w szczególny sposób widoczne w przestrzeni sanktuarium, czego odpowiedzią w architekturze jest kompozycja okien w ścianach prezbiterium w symboliczny sposób wyrażająca prawdę o jedności i troistości osób Trójcy Świętej.

Także co bardzo ważne w okresie baroku,( momencie odbudowy naszego kościoła) czyli w czasie wielkiego kryzysu kościoła wywołanego przez powstanie i oddzielenie się kościołów protestanckich istotne były kolory na jakie malowano kościoły katolickie w przeciwieństwie do białych kościołów protestanckich .

Znaleźliśmy tego potwierdzenie W trakcie prac konserwatorskich na zewnątrz kościoła. Na najstarszej warstwie tynku identycznej z zaprawą między cegłami stwierdzono wymalowanie w kolorze ciepłożółtym nazywanym ówcześnie złocistym ( użyto pigmentów mineralnych - ugrów).

Kolory używane w tamtym czasie miały symboliczne znaczenia. Kolor złocisty/( na jaki w tym czasie były pomalowane ściany zewnętrzne kościoła) wyrażały jasno, że jest to kościół katolicki ponieważ jasny , ciepły kolor żółty reprezentował symbolikę złota, , które to złoto jest metaforą obecności świętości. Wyznania protestanckie jak wiemy odrzucają kult świętych i ich wstawiennictwo, także wstawiennictwo Maryi. Kościół w tym kolorze wyrażał jasno sens ideowy /ideę, że tu modlą się ludzie uznający i wierzący w obcowanie świętych oraz świętość i wstawiennictwo Maryi.

Drugim kolorem świątyń katolickich był kolor rudoczerwony symbolizujący ofiarę krwi Chrystusa dającą zbawienie wszystkim ludziom, którzy tego pragną - praktyką i wiarą. Kościoły protestanckie ( w dużym skrócie) , ograniczały różnymi warunkami powszechność zbawienia przez ofiarę Chrystusa.

Odtworzenie złocistego wymalowania ścian zewnętrznych jest celem prac konserwatorskich mających przywrócić historyczny wygląd kościoła. Odtworzenie kolorystyki ścian zewnętrznych, jest ważnym przesłaniem dla nas żyjących w tak trudnych kryzysowych czasach - przesłaniem o wspólnocie wiernych żyjących , świętych i Maryi, którego wstawiennictwa bardzo potrzebujemy. Jest też potwierdzeniem historycznej obecności kościoła katolickiego.

Istniejące poprzednio wymalowania kościoła w kolorze białym pochodziły z XX wieku i były wykonane popularnymi wtedy farbami emulsyjnymi.

Obecnie trwające konserwatorskie prace polegają na wymianie zdestruktowanych sypiących się zasolonych tynków i szczelnych nieprzepuszczalnych zapraw betonowych, ( które były przyczyną zniszczenia starych tynków). Istniały duże powierzchnie tynków betonowych, które uszczelniając ściany powodowały ich zawilgocenie. Widoczne, po oczyszczeniu ścian z współczesnych tynków, zasolenia ścian ceglanych zostały spowodowane przez stare tynkowania zaprawami betonowymi.

Wymienia się betonowe i zniszczone tynki na profesjonalne oddychające tynki konserwatorskie na bazie wapna - analogicznie tak ,jak na bazie wapna wykonano tynki historyczne. W dolnej części ścian położono tynki( szare) naprawcze regulujące wilgotność i zasolenie .

Nabożeństwa majowe od poniedziałku do soboty  o 17.30

W niedzielę po Mszy św. o godz.12.00

Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał.

ALLELUJA

 

Zmartwychwstanie na wzór Chrystusa 1Kor 15,12-19

12 Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 13 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 14 A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 15 Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstaną, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. 16 Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 17 A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. 18 Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. 19 Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.

  Rok 2022  ROKIEM ŚW. RODZINY 

Rekolekcje w naszej parafii od 3.04. do 6.04.2022 r.

 Rekolekcje będzie głosił ks. Adam Klajnys

 

REKOLEKCJE z j.łac. recolectio oznacza pozbieranie siebie

Celem rekolekcji jest wejście w siebie, uczenie się pracy nad sobą, uspokojenie w zamęcie dni powszechnych i pozbycie się stresów.

Owocem rekolekcji jest wewnętrzne skupienie, nawrócenie i odnowa moralna. 

Pozwalają uczestnikowi weryfikować swoje dotychczasowe życie.


Czas intensywnej modlitwy i rozważania. Pomocą jest uczestniczenie w nabożeństwach i wysłuchanie nauk. Często stanowią początek kolejnego etapu rozwoju duchowego.


Rozróżnia się rekolekcje: otwarte np. parafialne, stanowe ,szkolne, ewangelizacyjne i zamknięte- odprawiane przez osoby duchowne lub świeckie w specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach z zachowaniem całkowitego milczenia.

 

 PLAN REKOLEKCJI

Niedziela  - nauki rekolekcjyjne podczas Mszy św. o godz. 8.00, 9.15, 12.30

Poniedziałek- dla dorosłych o godz. 9.00, 18.00

                        dla młodzieży o godz. 19.30

                        dla dzieci o godz. 10.20 klasy 1-4

                                                     11.25 klasy 5-8

Wtorek - dla dorosłych o godz. 9.00, 18.00

                       dla młodzieży o godz. 19.30

                       dla dzieci o godz. 10.20 klasy 1-4

                                                    11.25 klasy 5-8

Środa- dla dorosłych i młodzieży o godz. 9.00, 18.00

                    dla dzieci o godz. 10.20 klasy 1-4

                                                 11.25 klasy 5-8

SPOWIEDŹ

Wtorek od godz. 16.00 - 18.30

             od godz. 19.00- 20.00

 

                      

 

 

ŚP.
KSIĄDZ BRONISŁAW CHUDY

    Ksiądz Bronisław Chudy urodził się w Czermnej koło Jasła, dnia 6 czerwca 1938 r., w rodzinie Wojciecha i Wiktorii zd. Gotfryd. Miał pięcioro rodzeństwa.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości pracował na gospodarstwie u rodziców. Od czwartej klasy szkoły podstawowej służył jako ministrant do Mszy św. i jak sam napisał w życiorysie „od tej chwili odczuwałem pragnienie: zostać księdzem”. W 1953 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej. W opinii, o którą poprosił swojego katechetę – księdza Jana Mleczko – zanotowane jest zdanie, że „uczęszczał zawsze na religię – trwał wiernie nawet wtenczas, gdy usiłowano młodzież buntować, by na religię
nie chodziła”. Po zdanej maturze w maju 1957 r. złożył dokumenty do seminarium duchownego w Tarnowie. Jednak z powodu braku miejsc nie został tam przyjęty. Rektor seminarium polecił mu wówczas zgłosić się do seminarium w Olsztynie
lub Gdańsku. 22 października 1958 r. rozpoczął formację do kapłaństwa w Gdańskim Seminarium Duchownym. Święcenia diakonatu otrzymał 8 kwietnia 1962 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, w dniu 29 czerwca 1962 r. z rąk J. E. ks. biskupa Edmunda Nowickiego.
Jako neoprezbiter został skierowany do parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu. Następnie od 30 sierpnia 1966 r. pracował jako wikariusz w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Kolejnym dekretem został ustanowiony z dniem 1 września 1970 r. administratorem parafii pw. św. Mikołaja w Pogorzałej Wsi. Następnie, od dnia 7 września 1978 r. posługiwał w tej parafii jako proboszcz. 1 sierpnia 1991 r. Biskup Gdański ustanowił go proboszczem parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Kłodawie Gdańskiej.
W kłodawskiej parafii posługiwał jako proboszcz do 22 sierpnia 2013 r. Następnie, jako emeryt, ks. Bronisław zamieszkał w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim, gdzie będąc rezydentem, posługiwał w miarę swoich możliwości. Będąc na emeryturze ks. Bronisław również odwiedzał bliską jego sercu parafię w Kłodawie, służąc tam na miarę sił, swoją pomocą i radą.  
Ksiądz Bronisław Chudy zmarł 29 stycznia 2022 r. w 84 roku życia i 60 roku kapłaństwa. Msza Święta pogrzebowa za śp. ks. Bronisława odbędzie się w środę, 2 lutego br. o godz. 11:00 w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Kłodawie Gdańskiej. Bezpośrednio po niej nastąpi pochówek na cmentarzu parafialnym w Kłodawie.

 

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

Niedziela 30.01.2022 r

Dziesiątka Różańca po każdej Mszy Św. w intencji ks. Bronisława

Poniedziałek 31.01.2022 r

Godz. 18.30 Różaniec w intencji ks. Bronisława

Wtorek 1 lutego 2022 r                                                                                                              

Godz.16.00 wystawienie trumny w kościele MBNP w Pruszczu Gdańskim ul. Chopina 3                                                                 Godz.17.00 Różaniec w intencji ks. Bronisława, który poprowadzi Wspólnota Żywego Różańca.                                                                                                                                                           

 Godz. 18.00 Msza Św. w intencji ks. Bronisława sprawowana przez kapłanów naszej Parafii z udziałem wiernych.                                                                                                              

Godz. 19.00 Msza Św. z udziałem kapłanów z Dekanatu Pruszcz Gdański w intencji   ks.Bronisława.                                                                                                                                          

Po Mszy Św. przewiezienie trumny do Parafii Św. Jakuba w Kłodawie Gdańskiej.                            

Godz. 20.00 Różaniec, który poprowadzi Wspólnota Żywego Różańca.                                                                            

Godz. 20.30 Msza Św. z udziałem kapłanów dekanatu Trąbki Wielkie w intencji ks. Bronisława.

Środa 2 lutego 2022 r                                                                                                                                                      

Godz. 10.00 Różaniec parafian z Kłodawy w intencji ks. Bronisława.                                                  

Godz. 11.00 Msza Św. pogrzebowa Ks. Bronisława Chudego pod przewodnictwem ks. bp.

Pogrzeb przy Kościele Parafialnym.      

BROŃMY NASZĄ OJCZYZNĘ MODLITWĄ DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI - PATRONA POLSKI

 

Dnia 30 listopada 2021 roku przypada 430. rocznica urodzin św. Andrzeja Boboli, do
której pragniemy się dobrze przygotować poprzez odmawianie nowenny do Patrona Polski w
dniach  od  22  do  30  listopada. 
 Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do odprawienia nowenny prywatnie lub w kościele.
 
Podczas kolejnych dni będziemy się modlić:
O ducha misyjnego w Kościele
O wierność narodu polskiego Chrystusowi  
O łaskę żywej wiary  
O umocnienie ducha Chrystusowego w Kościele  
O prawdziwą pobożność w narodzie polskim
O życie zgodne z wiarą
Za duchowieństwo i osoby konsekrowane  
Za rządzących i wszystkie stany w Polsce
O życie w łasce Bożej i o dar łaski dla każdej duszy
 
 
NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
 
MODLITWA WSTĘPNA  
do odmawiania przez wszystkie dni nowenny
Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz!  
Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w
naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez
niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i
dzięki  jego  wstawiennictwu  za  nami  udzielasz.  Spraw  prosimy,  abyśmy  oddając  cześć
umęczonemu  Rodakowi  mogli  naśladować  jego  mężną  wiarę  oraz  całkowite  oddanie  się
Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich.  
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
 
MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć
grożące  jej  niebezpieczeństwa.  Natchnij  mądrością  jej  rządców  i  przedstawicieli, a jej
obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i
zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i
czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia
społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka.
Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w
społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i
Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.
 
 
LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
 
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo,  
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
K.: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
W.: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
K.: Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje
rozproszone dzieci, + spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które
oddał życie święty Andrzej, męczennik. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen  
 
DZIEŃ PIERWSZY
MODLITWA NOWENNOWA O DUCHA MISYJNEGO W KOŚCIELE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa  
 
Jezu, przelałeś  Krew na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi i zmartwychwstałeś, aby
dać im nadzieję życia wiecznego. Założyłeś Kościół i powiedziałeś apostołom: idźcie na cały
świat  i  głoście  Ewangelię.  Jezu,  mimo  Twego  nakazu  misyjnego  żyją  na  świecie  ludzie,
którym jeszcze nikt nie głosił Ewangelii, dlatego nie znają Twego Imienia i nie wiedzą, że
jesteś Zbawicielem świata. Nie zwracają się o pomoc do Ciebie, nie dążą do świętości, ani nie
szukają zbawienia.   
Prosimy  Cię,  Boże,  wzbudź  w  Kościele  odważnych  misjonarzy,  którzy  pójdą  do  tych
miejsc na świecie, gdzie ludzie nie znają Dobrej Nowiny. Niech krew męczenników Twego
Kościoła, która zawsze  jest posiewem nowych chrześcijan, także i dziś owocuje nowymi
wyznawcami Chrystusa.   
Niech  gorliwy  misjonarz,  święty  Andrzej Bobola,  który  uratował  wiele  dusz  przed
potępieniem, wyprasza nowe powołania misyjne w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
 Święty Andrzeju, wstawiaj się za nasz Kościół u tronu Bożego. Amen.
 
 
DZIEŃ DRUGI
MODLITWA NOWENNOWA O WIERNOŚĆ NARODU POLSKIEGO
CHRYSTUSOWI
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Boże, Władco narodów, wprowadziłeś nasz naród do Kościoła i wyznaczyłeś mu na ziemi
zaszczytną rolę „przedmurza chrześcijaństwa i obrońcy wiary chrześcijańskiej”. W pokorze
upadamy  przed  Twym  Majestatem,  dziękując  za  miłość  do  naszego  narodu  i  za  to,  że
posłużyłeś się nim, aby bronić naszej wiary. Dziękujemy też za dar  świętych z naszego
narodu, powołanych w ostatnim czasie: świętą siostrę Faustynę i dar Bożego Miłosierdzia,
świętego ojca Maksymiliana Kolbe, męczennika Oświęcimia oraz za świętego Jana Pawła II,
gorliwego Papieża. Dziękujemy za patronat św. Andrzeja Boboli nad Polską.     
Prosimy teraz o pomoc, by naród nie uległ pokusie odrzucenia Ciebie  i  Ewangelii,  aby
ocalił chrześcijańską tożsamość i nadal trwał w Kościele; aby nie odrzucił Twoich przykazań
i nie poszedł za modnymi pseudowartościami; aby nie stał się bezbożny. Dlatego zwróć Swój
łaskawy  wzrok  na  naszą  Ojczyznę  i  dopomóż  jej  przezwyciężyć  wszelkie  przeszkody  w
zachowaniu wierności Tobie i Kościołowi.    
Święty.  Andrzeju  Bobolo,  wstaw  się  do  Pana  za  swoimi  rodakami  i  pomóż  uratować
prawdziwą wiarę w narodzie. Niech twoja przelana krew wyjedna u Boga łaski potrzebne
Polakom, którzy dziś bronią wiary w Ojczyźnie. Nasz Patronie, świadku naszych utrapień,
prowadź nasz naród Bożymi drogami i ocal nas przed bezbożnością i pychą. Amen.
 
DZIEŃ TRZECI
MODLITWA NOWENNOWA O ŻYWĄ WIARĘ DLA NAS
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Boże, włączyłeś naród polski do swego Kościoła bez naszych zasług. Chrzest przyjęty
przez Mieszka I wprowadził Polaków w rodzinę narodów chrześcijańskich. Pomimo  trudnej
historii zachowaliśmy do dzisiaj wiarę przodków i jedność z Ojcem Świętym. Bogaty darami,
które  dałeś  Kościołowi,  naród  nasz  wydał  zastępy  błogosławionych  i  świętych.  Bądź
uwielbiony, Boże, za wszelkie dary Twej Ojcowskiej dobroci i przyjmij naszą wdzięczność za
Twoje Słowo i za sakramenty, zwłaszcza za Eucharystię oraz sakrament pojednania i pokuty.  
To  dzięki  Twojej  dobroci  przetrwaliśmy  trudne  momenty  historii,  a  żarliwa  wiara
pomagała  narodowi  rozumieć  przeciwności  i  z  godnością  je  przeżywać.  Także  i  dziś
uczniowie Chrystusa muszą się zmagać z różnymi trudnościami w naszej Ojczyźnie. Prosimy
Cię o pomoc i opiekę. Niech Duch Święty czyni nas narodem mądrym i mocnym w walce o
wiarę.     
Niech  święty  Andrzej,  który  uwielbił  Cię,  Boże,  życiem,  pracą  i  męczeńską  śmiercią,  
uprasza  rodakom  łaskę  żywej  wiary.  Niech  ten  bohater  wiary,  pochodnia  gorejąca  Bożą
miłością, wstawia się za Polakami, aby wiarę potwierdzali dobrymi uczynkami. Amen.
 
DZIEŃ CZWARTY
MODLITWA NOWENNOWA O UMOCNIENIE DUCHA CHRYSTUSOWEGO
W KOŚCIELE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Boże, pozostawiłeś chrześcijanom sakramenty, poprzez które dotykasz ich swoją łaską i
zapewniłeś im opiekę na każdym etapie życia. Przyjmij więc nasze dziękczynienie za łaski,
które otrzymuje polski naród od tylu już wieków. Spraw, niech nadal podąża Drogą, którą Ty
jesteś, kieruje się w życiu Prawdą, którą Ty objawiłeś i wybiera Życie, którym Ty jesteś,
Chryste.  
Niech członkowie Kościoła nie pokładają wiary w doczesności, a dobra tego świata nigdy
nie  przesłonią  nam  Ciebie.  Niech  złudne  radości  ziemskie  nie  oderwą  nas  od  troski  o
zbawienie wieczne. Niech Kościół nadal będzie światłem, zapraszającym do swej wspólnoty
wszystkich, także swoich nieprzyjaciół.
Ty zaś, święty Andrzeju, który tylu ludziom pomogłeś powrócić do Kościoła, wypraszaj
łaski naszemu narodowi, aby obronił się przed czyhającym jak lew szatanem, który chce nas
pożreć. Upraszaj swoim rodakom mądrość, aby nosili w sobie odpowiedzialność za Kościół w
Ojczyźnie i śpieszyli z pomocą tym, którzy pogubili się w życiu.  Amen.
 
DZIEŃ PIĄTY
MODLITWA NOWENNOWA O PRAWDZIWĄ POBOŻNOŚĆ W NARODZIE
POLSKIM
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Panie, Ty naród polski głęboko zapisałeś w swym Sercu i otoczyłeś wyjątkową opieką.  
Przez wieki dajesz dowody, że jesteś dobrym Ojcem, który wyprowadza swe dzieci z różnych
niebezpieczeństw i dba o ich prawdziwą, chrześcijańską duchowość. Dziękujemy Ci za to, a
szczególnie  za  dobrych  przewodników,  którzy  uczyli  Polaków  szczerej  pobożności  oraz
ubogacali nią Kościół. To dzięki nim Polska stała się znakiem wierności Tobie i Ewangelii.  
Dziś bije dziejowa godzina, która wzywa nas do opowiedzenia się, za kim chcemy iść i
kogo chcemy słuchać. Czy najważniejszy będzie dla nas Jezus Chrystus i Jego nauka? Czy  
będą to wartości, które tylko od ludzi pochodzą? Prosimy Cię Jezu, pomóż naszemu narodowi
potwierdzić  dokonany  przed  wiekami  wybór  przynależności  do  rodziny  narodów
chrześcijańskich. Niech troska o pogłębione życie religijne, o umocnienie wiary, wierność
modlitwie,  świadome uczestnictwo we Mszy św., lektura Pisma Świętego  prowadzą nas ku
prawdziwej pobożności.  
Św. Andrzeju Bobolo, nieugięty w wierze aż do przelania krwi, uproś narodowi polskiemu
łaskę prawdziwej pobożności przejawiającej się w wierności Chrystusowi i Jego przykazaniu
miłości.  Patronie  Polski,  ochraniaj  Ojczyznę  przed  mocami  ciemności  i  prowadź  ją  do
zwycięstwa. Amen.
 
DZIEŃ SZÓSTY
MODLITWA NOWENNOWA O ŻYCIE ZGODNE Z WIARĄ
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Jezu, pragniesz mieć serce każdego człowieka na własność, bo uczyniłeś je mieszkaniem
dla siebie i chcesz, aby było ono czyste i nieskalane. Wzywasz chrześcijan do pracy nad sobą
i walki z grzechem: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przekonujesz nas, abyśmy w
swym życiu postępowali zgodnie z wyznawaną wiarą. Przestrzegałeś przed zatwardziałością
serca, abyśmy nie byli podobni do faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Ostrzegałeś: Uważajcie
na to, czego słuchacie, uważajcie za kim idziecie.
Spraw  więc,  Jezu,  abyśmy  jako  Twoi  wyznawcy  pielęgnowali  cnoty,  w  których  masz
upodobanie:  pokorę,  cichość,  czystość,  męstwo,  miłość.  Oświecaj  nasz  rozum,  abyśmy
podążali  stromą  drogą  i  wchodzili  przez  ciasną  bramę,  która  wiedzie  ku  życiu  z  Tobą.
Umocnij naszą wolę, wzmacniaj zalęknione serce i spraw, abyśmy żyli zgodnie z Ewangelią.  
Święty  Andrzeju  Bobolo,  mężny  zwycięzco  pokus  na  szlakach  życia  i  przekonujący
świadku życia zgodnego z wyznawaną wiarą, bądź dla nas niezawodnym, wypróbowanym
przewodnikiem  w  drodze  do  Królestwa  Bożego.  W  dzisiejszym  świecie,  pełnym
niebezpieczeństw i zagrożeń, uproś nam łaskę życia wiernego Chrystusowi. Amen
 
DZIEŃ SIÓDMY
MODLITWA NOWENNOWA ZA DUCHOWIEŃSTWO I OSOBY
KONSEKROWANE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Jezu Chryste, Wiekuisty Kapłanie, wybierasz sobie ludzi do służby kapłańskiej i posyłasz
ich do pracy  w Kościele. Dziękujemy Ci za każde powołanie do życia konsekrowanego.
Dziękujemy za dobrych przewodników duchowych i przekonujących świadków umiłowania
Kościoła. Dziękujemy szczególnie za tych, którzy byli Ci wierni aż po śmierć. To dzięki
kapłanom wielu chrześcijan poznało Ciebie i Kościół,  z ich pomocą dąży do świętości i
zbawienia.  
Spójrz więc na tych, którzy poszli za Tobą i służą Twemu ludowi. Polecamy Ci, Jezu, Ojca
Świętego,  biskupów,  kapłanów  i  osoby  życia  konsekrowanego.  Prosimy,  niech  będą  Ci
wierne, zdolne do poświęcenia i ofiary, gorliwe w pracy na Twoją chwałę. Panie, ustrzeż
wszystkich  od złego. Niech wytrwają przy Tobie, miłując Kościół i Ojczyznę.  
Święty  Andrzeju,  pokonałeś  wiele  przeszkód,  wspinając  się  na  wyżyny  świętości
kapłańskiej i zakonnej. Praca, którą podjąłeś nad sobą, uczyniła z ciebie świadka wiernego
swemu Mistrzowi, aż po męczeńską śmierć. Dzisiaj czuwaj z Nieba nad polskimi ducho-
wnymi i proś o łaski, aby wstępowali w twoje ślady. Możny orędowniku u tronu Bożego,
wspieraj swych braci, kapłanów i zakonników, którzy podobnie jak ty walczą o zbawienie dla
siebie i bliźnich. Amen.
 
DZIEŃ ÓSMY
MODLITWA NOWENNOWA ZA RZĄDZĄCYCH I WSZYSTKIE STANY W
POLSCE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Boże, Tyś przez tak liczne  wieki, otaczał Polskę blaskiem potęgi i chwały. Dawałeś jej
wielu mądrych przywódców, którzy podejmowali decyzje niosące jej pomyślność i rozwój.
Dziękujemy Ci za uczciwych i sprawiedliwych rządzących. Dziękujemy za tych, którzy dobro
Ojczyzny widzieli w poszanowaniu Boga i Jego praw na polskiej ziemi. Dziękujemy  za tych,
którzy swoją krwią potwierdzili miłość do Polski.  
Dziś Boże, Ojczyzna potrzebuje takich właśnie przywódców. Prosimy o  pomoc dla tych,
którzy sprawują dziś rządy w naszym kraju. Niech godnie i z pożytkiem dla dobra obywateli
pełnią  ten  zaszczytny  i  odpowiedzialny  obowiązek.  Synu  Boży,  spójrz  na  utrudzonych
Polaków i spraw, aby ich praca dawała utrzymanie rodzinie oraz by się przez nią uświęcali.
Wejrzyj na polski naród i napełnij go miłością do Ciebie i do Ojczyzny. Zachowaj lud polski
od  bezbożności,  obojętności  i  pychy.  Młodzież  i  dzieci  otocz  troskliwą  miłością  i  obroń  
przed atakami złowrogich prądów.  
Święty  Andrzeju,  jaśniejąca  gwiazdo  na  polskim  niebie,  promieniujący  blaskiem  cnót,
ochraniaj  naszą  ziemię,  strzeż  naszych  miast  i  wiosek.  Uproś  pojednanie  w  narodzie,  a  
wyznawcom Chrystusa wytrwanie w jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele.
Patronie Polski, prowadź Ojczyznę także i dzisiaj na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen.
DZIEŃ DZIEWIĄTY
MODLITWA NOWENNOWA O ŻYCIE W ŁASCE BOŻEJ I O DAR ŁASKI DLA
KAŻDEJ DUSZY
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
W tym ostatnim dniu nowenny prosimy Ciebie, Boże:  
- zachowaj w nas żywą i mocną wiarę  
- pomóż nam zobaczyć Jezusa w Eucharystii
- napełnij nas miłością do wszystkich ludzi, także naszych nieprzyjaciół  
- daj nam łaskę życia zgodnego z Ewangelią
- prowadź nas drogami Twoich przykazań
- wzbudź w nas umiłowanie modlitwy
-  tchnij pragnienie nieustannego nawracania się do Ciebie i spraw, abyśmy żyli w łasce
uświęcającej.
Boże, spraw, abyś był dla nas najważniejszy, abyśmy troszczyli się o życie nadprzyro-
dzone, abyśmy byli Twoją świątynią i mieszkaniem Twego Ducha. Spraw, abyśmy  wzrastali
w świętości, godnie przyjmowali sakramenty, unikali grzechu i byli miłosierni. Niech zawsze
towarzyszy nam Twoja pomoc w drodze do świętości, abyśmy znajdowali pokój i szczęście,
którego świat dać nam nie może.  
Święty Andrzeju, niech twoje wstawiennictwo u Matki Bożej, szafarki Bożych łask, Twojej
i naszej Królowej i Pani, wybłaga te łaski u  Boga. Ufamy, że mimo naszych grzechów i
upadków twoja opieka nad nami, Męczenniku, sprawi, że okażemy się godni miłości Serca
Bożego już tu na ziemi, w godzinie śmierci i w wieczności.  Amen
 
Za pozwoleniem Władzy Kościelnej
Kuria Metropolitalna Przemyśla   
1847/11/2021
Dnia 19.XI.2021
KS. BARTOSZ REJNOWSK

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla