Aktualności
ddd554a000saaq

 

Pan Bóg przygotował RATUNEK DLA ŚWIATA W NIEPOKALANYM SERCU MARYI.
Nie ma innej drogi, nie ma innej alternatywy.
Jeżeli chcemy uratować świat podejmijmy ORĘDZIE FATIMSKE.

Jeśli poświęcimy się Niepokalanemu Sercu Maryi tzn.
 jeśli będziemy codziennie odmawiać RÓŻANIEC
 praktykować NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
 jeśli będziemy POKUTOWAĆ I WYNAGRADZAĆ ZA NASZE GRZECHY
to nie spełnią się konsekwencje grzechów ludzkości obróconych przeciwko ludziom, zwanych karą Bożą.
To nie Bóg będzie karał ludzkość, to Bóg dopuści, aby te skutki grzechów ludzi obróciły się przeciw ludziom.

 OBJAWIENIA

13 lipca 1917r. podczas trzeciego objawienia w Fatimie, Matka Boża po wizji piekła powiedział do dzieci: Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.
Dnia 10 grudnia 1925r. , siostrze Łucji ukazali się w celi domu zakonnego św. Doroty w Pontevedra Najświętsza Maryja Panna i obok Niej Dzieciątko Jezus. Maryja pokazała w drugiej dłoni Serce otoczone cierniami. Wskazując na nie, Dzieciątko Jezus napomniało wizjonerkę tymi słowami:
Zlituj się nad Sercem twej Najświętszej Matki, okolonym cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają w każdej chwili, a nie ma nikogo, kto by przez akt zadośćuczynienia te ciernie powyjmował.
Maryja dodała: Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię św., odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając tajemnice różańca w intencji zadośćuczynienia Mnie obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.
Podczas czuwania w nocy z dnia 29 na 30 maja 1930r. , Pan Jezus przemówił do s. Łucji i dał odpowiedź na pytanie : Dlaczego pięć sobót.
Moja córko, powód jest bardzo prosty: pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

1. Bluźnierstwo przeciwko Niepokalanemu Poczęciu NMP.
2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
3. Przeciw Jej boskiemu macierzyństwu przy równoczesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego.
4. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do Matki Niepokalanej.
5. Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny.( por. Wspomnienia i listy siostry Łucji, s. 408-410)

JAK PRAKTYKOWAĆ NABOŻEŃSTWO DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
1. Wzbudzić doskonałą intencję – z miłości do Maryi nie z chęci otrzymania nagrody.
2. Przystąpić do spowiedzi św. i ofiarować ją jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi - można przystąpić do spowiedzi dzień lub dwa dni wcześniej, tylko należy być w stanie łaski uświęcającej i ofiarować ją w tej intencji.
3. Przez 15 min. rozważać tajemnice różańca lub fragment Pisma św. o Matce Bożej.
4. Odmówić całą cześć różańca ale tylko w intencji wynagradzania Matce Bożej – nie dołączać innych intencji.
5. Uczestniczyć we Mszy św. i ofiarować intencję Mszy św. jako wynagrodzenie Matce Bożej.
6. Ofiarować Komunię św. jako wynagrodzenie Matce Bożej.
7. Zatem wszystkie czynności, akty i modlitwy powinny mieć tylko jedną intencję- wynagradzania za grzechy popełniane przeciwko NIEPOKALANEMU SECU MARYI.
8. Prawdziwi czciciele NIEPOKALANEGO SERCA MARYI nie powinni zaprzestać praktykowania PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA tylko na pięciu sobotach ale nieustannie pomagać Matce Boże w ratowaniu siebie, swojej rodziny i całej ludzkości a przede wszystkim nieustannie pocieszać zranione Niepokalane Serce Maryi.
9. Ktoś kto ma w swoim sercu prawdziwą miłość i żyje nią na co dzień nie może zbagatelizować wołania z nieba – głosu NAJDOSKONALSZEJ MIŁOŚCI.
10. Zatem miłością odpowiadajmy na MIŁOŚĆ.

 

Program duszpasterski na nowy rok liturgiczny 2018 – 2019 „W mocy Bożego Ducha”.Misja i zadania ludzi ochrzczonych i bierzmowanych - to główne założenia kolejnego roku duszpasterskiego, który rozpoczynamy w pierwszą niedzielę Adwentu.
Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”.
Pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2017-2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4).

Drugi rok (2018-2019) będzie przebiegał pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”.


Celem programu duszpasterskiego 2018 – 2019 będzie rozwijanie problematyki misji i apostolatu (świadectwa słowem i czynem) osób ochrzczonych i bierzmowanych. Konkretne postawy chrześcijańskiego zaangażowania są zawsze kształtowane „W mocy Bożego Ducha”, a symbolicznym przedstawieniem tak rozumianego uczestnictwa w budowaniu królestwa Bożego na ziemi są „języki jakby z ognia” (Dz 2,3).
W ciągu tego nadchodzącego roku duszpasterskiego należy skupić uwagę na misji i zadaniach ludzi ochrzczonych i bierzmowanych. Należy pamiętać, że kiedy apostołowie wyszli z Wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego, to poszli pełnić misję daną im przez Chrystusa.
Dlatego każdy katolik, każdy chrześcijanin, ma również misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Świętym. Mając świadomość jaką misję ma do wypełnienia Kościół założony przez Chrystusa, my również jako chrześcijanie, w mocy Ducha Świętego, mamy z wiarą i odwagą wypełniać nasze zadania we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, także we wspólnocie całego społeczeństwa. W mocy Ducha Świętego każdy chrześcijanin ma iść przez codzienne życie i ofiarować siebie drugim!

Cztery główne cele programu duszpasterskiego


Cel ewangelizacyjny – ma ukazywać różne formy przepowiadania: głoszenie Słowa Bożego, katecheza, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne. Ma także ukazać pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, wysiłki formacyjne na różnych poziomach życia parafialnego oraz „promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary”.
Cel inicjacyjny - ma polegać m.in. na ukazywaniu związku między Chrztem, Bierzmowaniem i Eucharystią, ma podkreślać znaczenie osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Istotna jest tutaj ogromna rola świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem.
Cel formacyjny - ma być realizowany przede wszystkim przez podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty.
Cel społeczny - ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od pracy charytatywnej po życie społeczne, a także w ramach służby na rzecz wspólnoty parafialnej.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018/2019r.
                                             

POCZĄTEK KOLĘDY 28 GRUDNIA W JAGATOWIE
Trwa okres wizyty duszpasterskiej w naszych domach, czyli kolędy.
Tradycja odwiedzania przez kapłana domów wiernych, nie jest wyłącznie obecna w polskich parafiach. Podobne odwiedziny mają miejsce również w Niemczech czy we Włoszech. W tych krajach katolicy nazywają kolędę błogosławieniem domów i rodzin. Z radością oczekują wizyty swojego kapłana, aby wspólnie modlić się o Boże błogosławieństwo dla domu i rodziny . Dla nich wizyta duszpasterska jest świątecznym wydarzeniem.
W naszym kraju często kolęda jest postrzegana jako wizyta kapłana, który zbiera pieniądze. Dla wyjaśnienia – ofiara składna podczas kolędy nie jest obowiązkowa i nie ma wpływu na przebieg wizyty, a co najważniejsze na łaski spływające na rodzinę po otrzymanym błogosławieństwie. Poza tym zebrane ofiary nie są przeznaczone tylko dla kapłana. Przed każdą kolędą, ksiądz proboszcz, ogłasza na jakie potrzeby lub inwestycje kościelne będą przeznaczone zebrane ofiary. Prawdziwy katolik, który aktywnie uczestniczy w życiu swojej wspólnoty parafialnej ma świadomość, wciąż pojawiających się różnych potrzeb i kolejnych inwestycji. Wspiera je finansowo, duchowo i pracą fizyczną. Parafia to wspólnota wiernych, to nie sam ksiądz. Z owoców wspólnej pracy i ofiar korzystają wszyscy.
Zatem na czym polega prawdziwa istota kolędy? Z pewnością jest to jedna z form duszpasterstwa. Umożliwia utrzymywanie bliższego kontaktu między księżmi, księdzem proboszczem, a jego parafianami. Kolęda jest okazją do tego, aby porozmawiać o problemach nurtujących wiernego, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Zdarza się czasem, że w duchu troski, kapłan ma obowiązek również kogoś upomnieć.
Jednak trzeba mieć na uwadze jeden najważniejszy cel takiej wizyty – wspólna modlitwa i błogosławieństwo. Odwiedziny duszpasterskie można i powinno się postrzegać jako domową liturgię podczas , której śpiewane są kolędy, wspólna modlitwa całej rodziny. Kapłan błogosławi całą rodzinę, często dokonuje poświęcenia obrazów lub innych przedmiotów religijnych.
Bł. Jan Paweł II powiedział, że rodzina jest domowym kościołem, a w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 16 października 2002 r. pisał: Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Wszyscy wiemy, że współczesnej rodzinie, jak nigdy dotąd, potrzeba zjednoczenia.
Zatem wszystko co dokonuje się podczas wizyty duszpasterskiej jest bardzo ważne dla całej rodziny i odbywa się tylko raz w roku, a otrzymane łaski mają zapewnić obfity plon na cały rok.
Słowo błogosławiony oznacza -szczęśliwy. W momencie kiedy kapłan błogosławi rodzinę, przekazuje szczęście dla niej od samego Pana Boga. Przecież każdy z nas pragnie szczęścia dla siebie i dla swoich bliskich. Nie lekceważmy tego i jeżeli jest to możliwe, niech w czasie kolędy wszyscy domownicy będą obecni w domu po to, aby przyjąć ten cenny dar ofiarowywany wszystkim członkom rodziny za pośrednictwem kapłana. 
Zatem żeby zrozumieć prawdziwą istotę wizyty duszpasterskiej trzeba jej doświadczyć, aby jej doświadczyć potrzeba przyjąć i otworzyć się na przyniesione błogosławieństwo Boże. Dlatego w duchu chrześcijańskiej radości i miłości przyjmijmy kapłana, który ten dar od Pana Boga dla nas niesie. Otrzymane łaski są niewspółmiernie większe od tego co sami możemy ofiarować swojej parafii.


                    Rodzina, która przyjmuje kapłana podczas wizyty duszpasterskiej powinna:

• Nakryć stół białym obrusem; 
• Na stole postawić krucyfiks i dwie zapalone świece, wodę święconą i kropidło;
•Na drzwiach domu powinien być umieszczony napis K+M+B – jest to widoczny znak , że w tym domu mieszkają katolicy. Skrót w języku łacińskim C+M+B oznacza Christus Mansionem Benedicat -Chrystus Mieszkanie Błogosławi;
•Na czas wizyty wyłączamy telefon komórkowy, komputer, radio i telewizor;
• Przygotowujemy przedmioty, które chcemy, aby kapłan poświęcił;
•Dzieci i młodzież powinny przygotować zeszyty od religii , indeksy do nauczania religii obowiązujące w Archidiecezji Gdańskiej, kandydaci do bierzmowania książeczki obowiązujące w parafii, a dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej teczkę z obowiązującymi pracami;
• Ksiądz wchodząc do mieszkania pozdrawia nas słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”- odpowiadamy: Na wieki wieków. Amen” lub „Pokój temu domowi…” – odpowiadamy: „I wszystkim jego mieszkańcom.”; 
• Podczas, gdy kapłan kropi domowników i dom wodą święconą – czynimy znak krzyża;
• Kapłan może również podać wszystkim członkom rodziny, krzyż do ucałowania. Czyniąc to wyznajemy swoją wiarę w Jezusa;
• Po zakończonej wspólnej modlitwie, również w czasie rozmowy z kapłanem, cała rodzina pozostaje razem.

  

   

 

Plan kolędy w Kaczkach

Msza św. w kościele o godz.9.00

Sroda   23.01.2019r.

od godz. 15.30

ul.Starogardzka 2 i 4 ,ul.Gdańska 1-16

Msza św. w kościele o godz.9.00

Czwartek   24.01.2019r.

od godz. 15.30

ul.Spacerowa, Spokojna, Jaśminowa,

Leśna

Msza św. o godz.9.00

Piątek 25.01.2019r.

od godz. 15.30

ul.Gdańska 25- 26, Konwaliowa,

ul.Parkowa 17-23 T

Msza św. w kościele o godz.9.00

Sobota   26.01.2019r.

od godz. 12.00

ul.Parkowa  do końca

 

Msza św. w kościele   8.00,9.15/w Kaczkach/, 10.30, 12.00

Niedziela   27.01.2019r.

od godz. 14.30

ul.Jesionowa,Kasztanowa,Dębowa,

Bukowa,Brzozowa

Msza św. w kościele o godz.9.00

Poniedziałek   28.01.2019r.

od godz. 15.30

ul.Sosnowa, Świerkowa

Msza św. w kościele o godz.9.00

Wtorek   29.01.2019r.

od godz. 15.30

Łaguszewo lewa strona wioski

Msza św. w kościele o godz.9.00

Sroda   30.01.2019r.

od godz. 15.30

Łaguszewo prawa strona wioski

Msza św. w kościele o godz.9.00

Czwartek   31.01.2019r.

od godz. 15.30

Zła Wieś 18 - 7

Msza św. w kościele o godz.9.00

  Sobota 2.02.2019r.

od godz. 15.30

Zła Wieś 1- 8 

BIURO PODRÓŻY PIELGRZYMKOWO - TURYSTYCZNE
PIOTR – TRAVEL

MEDJUGORIE I WŁOCHY
26.04 – 08.05.2018 /13 dni/
koszt: 650 Zł + 430 Euro

Wielki Czwartek - ciemnica

Godzina

Ulice

20-21

Kłodawa ul. Gdańska, Rzeczna Zastawna, Wolfeina

21-22

Kłodawa ul. Klonowa, Spokojna, Sloneczna, kandydaci do bierzmowania

Wielki Piątek – ciemnica

Godzina

Ulice

8.00-900

9.00-10.

Kłodawa ul. Klonowa, Spokojna, Sloneczna

Kaczki lewa strona jadąc do Trąbek Wielkich

10-11

Kaczki prawa strona jadąc do Trąbek Wielkich

11-12

Łaguszewo i Trąbki Male lewa strona jadąc w stronę Kaczek

12-13

Zła Wieś Trąbki Małe prawa strona jadą w stronę Kaczek

13-14

Jagatowo i Żukczyn lewa strona jadą w stronę Pruszcza Gd.

14-15

Żukczyn ul. Gdańska i prawa strona jadą w stronę Pruszcza Gd.

15-16

Koronka do Bożego Miłosierdzia

16-17

Róża św. Faustyny i i św. Józefa

17-18

Róża św. Rity i wspólnota Maranatha

Wielki Piątek- Grób Pański

Godzina

Ulice

20-21

Kłodawa ul. Gdańska, Rzeczna, Zastawna, Wolfeina

21-22

Kłodawa ul. Klonowa Spokojna, Słoneczna, kandydaci do bierzmowania

22-23

Gorzkie Żale (3 części) i Kompleta

Wielka Sobota- Grób Pański

Godzina

Ulice

8.00-9.00

Kłodawa ul. Klonowa Spokojna, Słoneczna

Dzieci pierwszokomunijne

10-11

Kaczki lewa strona jadąc do Trąbek Wielkich

11-12

Łaguszewo i Trąbki Male lewa strona jadąc w stronę Kaczek

12-13

Zła Wieś Trąbki Małe prawa strona jadą w stronę Kaczek

13-14

Jagatowo i Żukczyn lewa strona jadą w stronę Pruszcza

14-15

Żukczyn ul. Gdańska i prawa strona jadą w stronę Pruszcza

15-16

Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory

16-17

Róża św. Faustyny i i św. Józefa

17-18

Róża św. Rity i wspólnota Maranatha

18-19

Róża św. Faustyny

                                                       WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017/2018r.
                                               POCZĄTEK KOLĘDY 27 GRUDNIA W JAGATOWIE
Trwa okres wizyty duszpasterskiej w naszych domach, czyli kolędy.
Tradycja odwiedzania przez kapłana domów wiernych, nie jest wyłącznie obecna w polskich parafiach. Podobne odwiedziny mają miejsce również w Niemczech czy we Włoszech. W tych krajach katolicy nazywają kolędę błogosławieniem domów i rodzin. Z radością oczekują wizyty swojego kapłana, aby wspólnie modlić się o Boże błogosławieństwo dla domu i rodziny . Dla nich wizyta duszpasterska jest świątecznym wydarzeniem.
W naszym kraju często kolęda jest postrzegana jako wizyta kapłana, który zbiera pieniądze. Dla wyjaśnienia – ofiara składna podczas kolędy nie jest obowiązkowa i nie ma wpływu na przebieg wizyty, a co najważniejsze na łaski spływające na rodzinę po otrzymanym błogosławieństwie. Poza tym zebrane ofiary nie są przeznaczone tylko dla kapłana. Przed każdą kolędą, ksiądz proboszcz, ogłasza na jakie potrzeby lub inwestycje kościelne będą przeznaczone zebrane ofiary. Prawdziwy katolik, który aktywnie uczestniczy w życiu swojej wspólnoty parafialnej ma świadomość, wciąż pojawiających się różnych potrzeb i kolejnych inwestycji. Wspiera je finansowo, duchowo i pracą fizyczną. Parafia to wspólnota wiernych, to nie sam ksiądz. Z owoców wspólnej pracy i ofiar korzystają wszyscy.
Zatem na czym polega prawdziwa istota kolędy? Z pewnością jest to jedna z form duszpasterstwa. Umożliwia utrzymywanie bliższego kontaktu między księżmi, księdzem proboszczem, a jego parafianami. Kolęda jest okazją do tego, aby porozmawiać o problemach nurtujących wiernego, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Zdarza się czasem, że w duchu troski, kapłan ma obowiązek również kogoś upomnieć.
Jednak trzeba mieć na uwadze jeden najważniejszy cel takiej wizyty – wspólna modlitwa i błogosławieństwo. Odwiedziny duszpasterskie można i powinno się postrzegać jako domową liturgię podczas , której śpiewane są kolędy, wspólna modlitwa całej rodziny. Kapłan błogosławi całą rodzinę, często dokonuje poświęcenia obrazów lub innych przedmiotów religijnych.
Bł. Jan Paweł II powiedział, że rodzina jest domowym kościołem, a w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 16 października 2002 r. pisał: Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Wszyscy wiemy, że współczesnej rodzinie, jak nigdy dotąd, potrzeba zjednoczenia.
Zatem wszystko co dokonuje się podczas wizyty duszpasterskiej jest bardzo ważne dla całej rodziny i odbywa się tylko raz w roku, a otrzymane łaski mają zapewnić obfity plon na cały rok.
Słowo błogosławiony oznacza -szczęśliwy. W momencie kiedy kapłan błogosławi rodzinę, przekazuje szczęście dla niej od samego Pana Boga. Przecież każdy z nas pragnie szczęścia dla siebie i dla swoich bliskich. Nie lekceważmy tego i jeżeli jest to możliwe, niech w czasie kolędy wszyscy domownicy będą obecni w domu po to, aby przyjąć ten cenny dar ofiarowywany wszystkim członkom rodziny za pośrednictwem kapłana.
Zatem żeby zrozumieć prawdziwą istotę wizyty duszpasterskiej trzeba jej doświadczyć, aby jej doświadczyć potrzeba przyjąć i otworzyć się na przyniesione błogosławieństwo Boże. Dlatego w duchu chrześcijańskiej radości i miłości przyjmijmy kapłana, który ten dar od Pana Boga dla nas niesie. Otrzymane łaski są niewspółmiernie większe od tego co sami możemy ofiarować swojej parafii.


                    Rodzina, która przyjmuje kapłana podczas wizyty duszpasterskiej powinna:

• Nakryć stół białym obrusem;
• Na stole postawić krucyfiks i dwie zapalone świece, wodę święconą i kropidło;
•Na drzwiach domu powinien być umieszczony napis K+M+B – jest to widoczny znak , że w tym domu mieszkają katolicy. Skrót w języku łacińskim C+M+B oznacza Christus Mansionem Benedicat -Chrystus Mieszkanie Błogosławi;
•Na czas wizyty wyłączamy telefon komórkowy, komputer, radio i telewizor;
• Przygotowujemy przedmioty, które chcemy, aby kapłan poświęcił;
•Dzieci i młodzież powinny przygotować zeszyty od religii , indeksy do nauczania religii obowiązujące w Archidiecezji Gdańskiej, kandydaci do bierzmowania książeczki obowiązujące w parafii, a dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej teczkę z obowiązującymi pracami;
• Ksiądz wchodząc do mieszkania pozdrawia nas słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”- odpowiadamy: Na wieki wieków. Amen” lub „Pokój temu domowi…” – odpowiadamy: „I wszystkim jego mieszkańcom.”;
• Podczas, gdy kapłan kropi domowników i dom wodą święconą – czynimy znak krzyża;
• Kapłan może również podać wszystkim członkom rodziny, krzyż do ucałowania. Czyniąc to wyznajemy swoją wiarę w Jezusa;
• Po zakończonej wspólnej modlitwie, również w czasie rozmowy z kapłanem, cała rodzina pozostaje razem.

 

 PLAN KOLĘDY – Jagatowo

 

Msza św.w kościele o godz. 9.00,

Środa 27.12.2017r. od 16.00

 

Ul. Żurawia i Łabędzia

Msza św.

w kościele o godz.9.00

Czwartek 28.12.2017r.od godz. 16.00

Od Kolonia ,Wspólna ,Sokola,

Orla.

Msza św. w kościele o godz.9.00

Piątek  29.12.2017r.

od godz. 16.00

Ul.Górna ,Kormoranów i

Jatrzębia

Msza św.

w kościele o godz.17.00

Sobota 30.12.2017r.

od godz. 11.00

ul. Żabianka,Mozarta,

Słoneczne Wzgórze

Wichrowe Wzgórze.Żytnia.

Zielone Wzgórze

 

 Msza św.

w kościele o godz.9.00

Wtorek  2.01.2018r.

od godz. 16.00

Ul.Dębowa,Czeremchowa,Wrzosowa, Lilakowa,Jaśminowa,Gołębia,Bociania, Dolna,Sowia

Msza św. w kościele o godz.9.00

Środa  3.01.2018r.

od godz. 16.00

ul.Południowa

 


 

Plan kolędy  Zła Wieś

 

Msza św. w kościele o godz.9.00

Czwartek 4.01.18r.

od godz. 16.00

Zła Wieś od nr.18 od p.Glina

do nr 7 p.Banaczyk

Msza św. w kościele o godz.8.00,915,10.30,

12.00

Trzech Króli

Sobota 6.01.18r.

od godz. 14.00

Zła Wieś pozostała część wioski

 Plan kolędy Trąbki Małe

Msza św.

w kościele  o godz.8.00:10.30,12.00.

9.15 w Kaczkach

 Niedziela 7.01.2018r.

 od godz.14.00

Od ul. Grubby + ul. Deyny + ul. Perłowa + ul. Gdańska

     
     

Msza św.

w kościele parafialnym o godz.9.00

Poniedziałek 8.01.2018r.

 od godz.16.00

Od ul. Szmaragdowej + ul. Słoneczna, która należy do Kaczek + ul. Srebrna +ul. Pogodna+ ul. Bursztynowa

Msza św.

w kościele parafialnym o godz.9.00

 Wtorek 9.01.2018r.

  od godz. 16.00

Od ul. Kwiatowej 3

+ ul. Diamentowa

Msza św.

w kościele parafialnym o godz.9.00

 Środa 10.01.2018r.

  od godz. 16.00

Od ul. Ogrodowej 76

+ ul. Makowa + ul. Złota

 + ul. Leśna+ ul. Kwiatowa nr 8+ ul. Słoneczna

Plan kolędy w Kaczkach

Msza św.

w kościele parafialnym o godz.9.00

Czwartek 11.01.2018r.

 od godz.16.00

Od ul. Starogardzkiej do ul. Gdańskiej 16

Msza św.

w kościele parafialnym o godz.9.00

 Piątek 12.01.2018r.

  od godz. 16.00

Od ul. Gdańskiej 23 + ul. Konwaliowa

Msza św.

w kościele parafialnym o godz.9.00

 Sobota 13.01.2018r.

  od godz. 11.00

 ul. Parkowa od strony  ul. Gdańskiej

 Msza św.

w kościele  o godz.8,00;10.30;12.00.

9.15 w Kaczkach

 Niedziela 14.01.2018r.

 od godz.14.00

 Od ul. Jesionowej +ul.  Kasztanowa + ul. Dębowa

Msza św.

w kościele parafialnym o godz.9.00

 Poniedziałek 15.01.2018r.

 od godz.16.00

 ul. Sosnowej + ul. Świerkowa

I Brzozowa

     

Msza św.

w kościele  o godz.9,00

 

Wtorek 16.01.2018r.

 od godz.16.00

Od ul. Spacerowej + ul. Spokojna +  ul. Leśna +

 ul. Jaśminowa i Polna

PLAN  K O L Ę D Y  Ł A G U S Z E W O

Msza św.

w kościele parafialnym o godz.9.00

 Środa 17.01.2018r.

 od godz.16.00

 

Łaguszewo  1.3.4.5

     

Msza św.

w kościele  o godz.9,00;

Czwartek 18.01.2018

 od godz.16.00

Łaguszewo pozostała część wioski

PLAN KOLĘDY - KŁODAWA

Msza św. w kościele o godz.9.00

Piątek 19.01.2018r.

 od godz. 16.00

Od ul. Gdańskiej 81 - od strony Żukczyna do

ul. Gdańskiej 43 + ul. Zastawna +

 ul .Ks. Roberta Wolfmana

Msza św. w kościele o godz.9.00

Sobota 20.01.2018r.

od godz. 11.00

Od ul. Spacerowej + ul. Poprzeczna + ul. Brzozowa

 ul. Zagrodowa

Msza św. 8.00 .9.15/Kaczki/

10.30,12.00

Niedziela  21.01.2018r.

od godz. 14.00

Od ul. 3 Maja + ul. Krótka + ul. Osiedlowa

Msza św.

w kościele o godz.9.00

Poniedziałek 22.01.2018r.

od godz. 16.0 0

Od ul. Gdańskiej, od Spółdzielni do ul. Gdańskiej26

Msza św.

w kościele  o godz.9.00

Wtorek 23.01.2018

od godz. 16.00

Ul. Klonowa 1 + ul.Słoneczna . ul.Rzeczna

Msza św.

w kościele o godz.9.00

 

Środa    24.01.2018r.

 od godz. 16.00

Od ul. Szkolnej 2 do ul. Szkolnej 1

Msza św. w kościele o godz.9.00

Piątek 26.01.2018r.

od godz. 16.00

 

 Od ul. Gdańskiej 24 do  ul. Gdańska za cmentarzem+ ul. Spokojna

 

PLAN KOLĘDY – ŻUKCZYN

Msza św. w kościele o godz.9.00

Sobota 27.01.18r.

od godz. 11.00

Os.Nad Kłodawą, ul.Jesionowa ul.Widok, ul.Leszczynowa, ul.Poziomkowa ,Jaśminowa

Msza św. w kościele o godz. 8.00,10.30 i 12.00 i 9.15 w Kaczkach

Niedziela  28.01.2018r.

od 14.00

Od ul. Lipowej 1+ ul. Wrzosowa  

 

Msza św.

w kościele o godz.9.00

Poniedziałek 29.01.2018r.

od godz. 16.00

Ul.Gdańska 2-  ul.Gdańska 19 i Akacjowa

Msza św.

w kościele o godz.9.00

wtorek 30.01.2018r.

od godz. 16.00

od ul. Gdańskiej 15p/Skibinskiej

do ul.Gdańskiej 33

Msza św.

w kościele o godz.9.00

Środa31.01.2018r.

od godz. 16.00

Ul. Nad  Potokiem  i Od ul.Gdańskiej 35  do Ul. Gdańskiej 40 

     

 Msza św. w kościele o godz.9.00

Czwartek 1.02.2018r.

od godz. 16.00

Ul-Gdańska 59 - do ul. Gdańska 45

 

Msza św. w kościele o godz.9.00

Piątek 2.02.2018r.

od godz. 16.00

Ul.Młynska i Czeremchowa

 

Kolęda w dni powszednie rozpocznie się o godz.16.00,w soboty o godz.11.00.

W niedziele o godz.14.00.

 

     
   

 

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla