Modlitwa
ddd554a000saaq

Akt osobistego oddania się Matce Bożej Sługi Bożego Ks. Kard Stefana Wyszyńskiego

MATKO BOŻA Niepokalana Maryjo Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i pracę, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewole miłości i pozostawiam ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś MATKĄ. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc Wspomożycielko Wiernych,aby moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem twego Syna i Twoim. Amen.

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Koronka do Siedmiu Boleści Maryi
Koronka do Siedmiu Boleści Maryi otrzymała specjalne odpusty nadane przez papieży: Benedykta XII, Klemensa XII i Klemensa XIII.
Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r.
Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas (1981-83) podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho w Rwandzie.
Święta Elżbieta z Hesji, niemiecka zakonnica i mistyczka, miała wizję.
Jezus objawił następujące obietnice odnośnie nabożeństwa do boleści Matki Bożej:
1. Kto będzie wzywał Matkę Bożą przez Jej cierpienia, ten przed śmiercią zasłuży na to, że odprawi prawdziwą pokutę za wszystkie swoje grzechy.
 2. Będę strzegł tych czcicieli w utrapieniach, które nawiedzać ich będą, a zwłaszcza w chwili ich śmierci.
3. Wyryję w nich pamięć o mojej męce, a w niebie dam im za to nagrodę.
4. Czcicieli takich umieszczę w rękach mojej Matki, Maryi, żeby Ona nimi dysponowała według swej woli i żeby im wyprosiła wszystkie łaski, których pragnie dla nich.

Pan Bóg przygotował RATUNEK
W NIEPOKALANYM SERCU MARYI. 
Nie ma innej drogi, nie ma innej alternatywy. 
Jeżeli chcemy uratować świat podejmijmy ORĘDZIE FATIMSKE.

Poświęcimy się Niepokalanemu Sercu Maryi:
    jeśli będziemy codziennie odmawiać RÓŻANIEC
    praktykować NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
    jeśli będziemy POKUTOWAĆ I WYNAGRADZAĆ ZA NASZE GRZECHY 
to nie spełnią się konsekwencje grzechów ludzkości obróconych przeciwko ludziom, zwanych karą Bożą.

To nie Bóg będzie karał ludzkość, to Bóg dopuści, aby te skutki grzechów ludzi obróciły się przeciw ludziom.

LITANIA DO ŚW. JAKUBA
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników
Święty Jakubie Apostole
Synu Zebedeusza
Bracie świętego Jana Apostoła
Gotowy na wezwanie Pana
Powołany przez Jezusa na ucznia
Wybrany Apostołem
Opuszczający wszystko dla Jezusa
Synu gromu
Uprzywilejowany przez swego Mistrza
Świadku wskrzeszenia córki Jaira
Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb
Obecny przy Przemienieniu Pańskim
Towarzyszący Jezusowi w Ogrojcu
Świadku Męki i Śmierci Jezusa
Wierny Chrystusowi aż do końca
Prześladowany dla Jezusa
Głowo Kościoła Jerozolimskiego
Jaśniejący wiarą i pobożnością
Przyjacielu Chrystusa
Znoszący wzgardą i poniżenie
Doskonały w ubóstwie
Przykładzie gorliwości apostolskiej
Niestrudzony pielgrzymie
Opiekunie wdów i sierot
Pełen miłości bliźniego
Przebaczający swemu zdrajcy i katu
Pozyskujący go dla Chrystusa
Ścięty mieczem za wiarę
Pierwszy Męczenniku wśród Apostołów
Wspierający rycerzy w walce z wrogami
Patronie zakonu rycerskiego
Opiekunie pielgrzymów
Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem
Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem
Patronie Portugalii i Hiszpanii
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Jakubie Apostole,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:  Wszechmogący wieczny Boże, który krwią męczeńska świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem.
Panie, opiekuj się Twoim ludem i strzeż go, aby wsparty pomocą świętego Jakuba Apostoła, podobał się Tobie swoim postępowaniem służył Ci w wolności ducha.  Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować w swoim życiu wiarę i czyny Twego sługi świętego Jakuba Apostoła, abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości, służyli Ci godnie swoim postępowaniem.  Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  
Amen.

Modlitwa do św. Jakuba Apostoła Starszego
O wspaniały Apostole, Święty Jakubie, który przez przyczynę twojego gorącego i hojnego serca byłeś wybrany przez Pana Jezusa, aby być świadkiem Jego chwały na Górze Tabor i Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym, wzbudź  w tym niełatwym czasie dla ludzkości licznych i świętych głosicieli Dobrej Nowiny. Niech przyniosą współczesnemu światu gorący powiew żywej wiary, miłości i ufności w Boga, który jest Panem historii. Spraw, abyśmy gorliwiej poznawali i uwielbiali Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.

   Akt uwielbienia Boga podczas przeistoczenia, podniesienia Hostii Świętej

O, mój Boże, wierzę w Ciebie, 
uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych,
którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają
Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują

Modlitwa do św. Józefa - Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Modlitwa św. Ignacego:                       
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie!
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie!
Krwi Chrystusowa, napój mnie!
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie!

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla