Sakrament namaszczenia chorych
ddd554a000saaq

       Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą - namaszczenie chorych. 

       Święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jako prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu, o którym wspomina św. Marek (Mk 6, 13). lecz poleca go wiernym i ogłasza Jakub Apostoł i brat Pana (Jk 5, 14-15)

· udzielany jest w czasie odwiedzin chorych i osób starszych w pierwsze piątki miesiąca przed południem,
· w nagłych przypadkach, ks. Proboszcz przybędzie z posługą sakramentalną na wezwanie osobiste lub telefoniczne 58 682 87 23 lub kom. 660 561 320,
· chorym w szpitalu Sakramentu Chorych udziela kapłan dyżurny
        Przypominamy, że Sakrament Chorych jest sakramentem umocnienia chrześcijańskiego, dlatego nie należy zwlekać z wezwaniem kapłana aż do utraty
przytomności przez chorego.

 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego {KKK} czytamy:
"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich
podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu" - {KKK 1499}

W tradycji liturgicznej na Wschodzie i na Zachodzie mamy już od czasów starożytnych świadectwa o namaszczaniu chorych poświęconym olejem. W ciągu wieków namaszczenie chorych było coraz częściej udzielane wyłącznie umierającym. Z tego powodu otrzymało ono nazwę "ostatniego namaszczenia". Pomimo tej ewolucji Kościół w liturgii nigdy nie przestawał prosić Pana, by chory odzyskał zdrowie, jeśli to służyłoby jego zbawieniu {KKK 1512}

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności innym olejem roślinnym, należycie poświęconym, wymawiając tylko jeden raz następujące słowa: "Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie" (Paweł VI, konst. apost. Sacram unctionem infirmorum; por. KPK, kan. 847, § 1).

Często Sakrament namaszczeia chorych jest mylony z wiatykiem potocznie nazywanym "ostatnim namaszczeniem", i dlatego niektórzy obawiają się wzywać
kapłana do chorego. Z wiatykiem mamy do czynienia w szczególnej sytuacji, kiedy chory - według roztropnej oceny jego bliskich czy lekarza - zbliża
się do końca swojego ziemskiego życia, Kościół, prócz sakramentu namaszczenia, ofiaruje mu Eucharystię jako wiatyk.
___________________
Więcej informacji i jak przygotować się znajdziesz na: www.niedziela.pl
Gorąco polecamy! Stamtąd pochodzi też zdjęcie do artykułu.

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla