SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
ddd554a000saaq

          Chrystus czyni małżeństwo ludzi wierzących sakramentem, czyli miejscem szczególnej obecności Boga i źródłem łask. Do czasów Chrystusa nie było sakramentalnego małżeństwa, było tylko małżeństwo.
         W przysiędze sakramentalnego małżeństwa padają niezwykle doniosłe słowa: "Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Bóg". To jest program wspólnego życia.Pan Bóg bardzo poważnie traktuje człowieka, wkładając w jego ręce odpowiedzialność za drugiego człowieka. Słowa współmałżonka, które padają wobec Boga i Kościoła, są programem rodzinnego szczęścia na całe życie.

        Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w Biurze Parafialnym najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem, w celu podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu – spisanie protokołu badania kanonicznego przepisanego prawem kanonicznym (kościelnym).


Wymagane dokumenty:

 • Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego – „Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”
 • Świadectwo chrztu (ważne 3 miesiące od daty wypisania)
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu (z reguły powinno być wpisane na Świadectwie Chrztu, jeżeli nie jest wpisane, wydaje Parafia, w której byłeś(aś) bierzmowany(a),
 • Świadectwo z religii (z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej),
 • Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim
  (jeśli posiadają, jest w programie ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej – licealnej lub zawodowej).

Po złożeniu w/w dokumentów w Biurze Parafialnym narzeczeni są zobowiązani brać udział w bezpośrednim przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa:

 • Kursie przedmałżeńskim – wykładach, które odbywają się dla narzeczonych w parafii Podwyższenia Krzyża św. w Pruszczu Gdańskim , w każdy wtorek miesiąca o godz. 19.00/ 4 wtorki/
 • Poradnictwie Rodzinnym również w parafii Podwyższenia Krzyża św. w Pruszczu Gdańskim – w 3 spotkaniach/, w dniach i godzinach ustaleń z osobą prowadzącą Poradnictwo/

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński, który powodowałby zaistnienie także cywilnych skutków według prawa polskiego, winni: zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego – właściwego ze względu na miejsce zameldowania jednej ze stron – w celu dokonania formalności wynikających z prawa cywilnego, to jest:

 • otrzymania „Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” - cywilnego (3 egzemplarze). Na odwrotnej stronie tego „Zaświadczenia” znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony w danej parafii i po zawarciu małżeństwa przesłany do USC;
 • złożenia oświadczeń o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa;

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://slubosfera.pl/ Polecam :)

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla