Nasza parafia
ddd554a000saaq

PATRON KOŚCIOŁA W KŁODAWIE ŚW. JAKUB STARSZY ( WIĘKSZY )

         Święty Jakub Starszy był bratem św. Jana Apostoła i synem rybaka Zebedeusza. Mieszkał w Betsaidzie nad Jeziorem Galilejskim. Matką jego była Salome, należąca do grona osób towarzyszących i posługujących Chrystusowi. Święty Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Chrystusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu.

      Należy go odróżnić od innego Jakuba, syna Alfeusza, który również był Apostołem, i którego św. Marek określa przydomkiem Młodszy (lub Mniejszy). 
Św. Marek Ewangelista opisuje powołanie Jakuba i Jana przez Jezusa. „ Jezus ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim”.
(Mt 1,19-20). Jezus nadał dwóm braciom, Jakubowi i Janowi, szczególny przydomek: Boanerges- tzn. synowie gromu. Przydomek ten może świadczyć o porywczym charakterze braci oraz o gorącym zapale do głoszenia idei królestwa Bożego, który przyjdzie im zrealizować poprzez złożenie ofiary z własnego życia.

 

 

 

Zapowiedzi

 

Tadeusz Krajewski st. wol. zam. Pruszcz Gd.
Krystyna Frey wdowa. Zam. Żukczyn

Zapowiedź III

Mateusz Lul st. wol. zam. Rościszewo 23/a
Paula Stasiak st. wol. za. Kaczki ul. Spacerowa 11

Zapowiedź I


Kościół parafialny Św. Jakuba Starszego, Apostoła

ul. Gdańska 12, Kłodawa Gdańska

83-035 Trąbki Wielkie

telefon: (58) 682 87 23

telefon kom. : 660-561-320

Godziny pracy biura parafialnego: codziennie 18:30 – 19:00


Numer parafialnego konta bankowego: 70833500030303800120000010

.

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla