WSPÓLNOTA CHARYTATYWNA - MIŁOSIERNY SAMARYTANIN
ddd554a000saaq

         Aktualnie wspólnota składa się z 4 osób, czyli całej mojej rodziny: męża i dwóch córek. Działalność Wspólnoty opiera się na postawie Jezusa Chrystusa, którego naukę odzwierciedlają błogosławieństwa ewangeliczne - "Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią".
Główną i bezpośrednią inspiracją powstania Wspólnoty była pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 2002 r., przebiegająca pod hasłem Bóg bogaty w miłosierdzie. Papież głosił wówczas rodakom Orędzie o Bożym miłosierdziu, które zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. My jako rodzina wolontariuszy podejmujemy działania na rzecz potrzebujących, do których zachęca Jan Paweł II. Wezwanie Papieża skierowane jest do
każdego człowieka - Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga. Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo

 

Fundamentem istnienia i rozwoju dzieła Miłosiernego Samarytanina jest modlitwa na Różańcu. Cała nasza rodzina należy do Żywego Różańca. Modlitwa różańcowa ma być
podstawową, niezwykłą i niezastąpioną siłą, gwarantującą skuteczność i wytrwałość pracy na rzecz drugiego człowieka. Wspólnota w naszej parafii rozpoczęła działalność od 2008r. czyli od chwili kiedy staliśmy się wiernymi tej parafii.

Głównym założeniem Wspólnoty - Miłosierny Samarytanin jest:
1. Niesienie pomocy ludziom ubogim, cierpiącym, samotnym, odrzuconym czyli potrzebującym miłości Boga i człowieka w dziełach miłosierdzia.
2. Wychowanie i samowychowanie podopiecznych oraz samych siebie w duchu chrześcijańskim.
3. Przywrócenie wiary i nadziei tym wszystkim, którzy poprzez swoje bolesne doświadczenia i cierpienia oddalili się od Jezusa Chrystusa i Kościoła.
4. Integracja społeczna, religijna i duchowa ludzi różnych stanów, pochodzenia i wyznania w myśl nauczania Jana Pawła II w encyklice Aby wszyscy stanowili jedno, prowadząca do przeświadczenia, że wszyscy jesteśmy równi ponieważ jesteśmy Dziećmi Bożymi.
5. Wzbudzenie w sobie i podopiecznych świadomości, że Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w
duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich.
6. Kształtowanie i pielęgnowanie w sobie i innych ludzi wyobraźni miłosierdzia, aby mogli przyjść z pomocą każdemu w każdej chwili i w każdym miejscu.
7. Wyrabianie w sobie i w innych spojrzenia miłości, dzięki któremu będą mogli dostrzec obok siebie brata i siostrę będących w potrzebie.
8. Obszarem działania Wspólnoty jest głównie nasza parafia. Przewodnią ideą Miłosiernego Samarytanina jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym, którzy są najbliżej nas, w
obrębie naszego codziennego życia.
9. Środki pieniężne jakimi dysponuje Wspólnota pochodzą ze składek uzyskanych od ofiarnych parafian zebranych do puszek i skarbonek wielkopostnych i od prywatnych darczyńców.
W okresie przedświątecznym prowadzimy zbiórkę artykułów spożywczych i innych przedmiotów. Po rozeznaniu środowiskowym i socjalnym rodzin możemy przygotować paczki żywnościowe, przedmioty szkolne oraz zabawki i ubrania dla dzieci. Z naszej pomocy korzysta 20 rodzin.
     / Koordynator - Renata Szalewicz

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla