RADA PARAFIALNA
ddd554a000saaq

       W naszej parafii działa 18 osobowa Rada Parafialna składająca się z mieszkańców wszystkich miejscowości, zarówno członków poprzedniej Rady jak i nowo powołanych. Radę stanowią parafianie mający stały, aktywny kontakt z życiem kościoła, w skład wchodzą osoby w różnym wieku i różnych profesji zawodowych między innymi przedsiębiorcy, rzemieślnicy, nauczyciele, rolnicy, emeryci, a wśród nich parafianie będący członkami wspólnot kościelnych działających w naszej parafii takich jak: Róże Różańcowe, Marana Tha, Ministrantów, Nadzwyczajnych Szafarzy.

         Rada Parafialna ściśle współpracuje z księdzem proboszczem w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżących spraw parafii zarówno w sprawach życia duszpastersko – religijnego służy temu Rada Duszpasterska oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw inwestycyjnych temu służy Rada Ekonomiczna.

Rada Duszpasterska spotyka się kilka razy w roku, natomiast pięcioosobowa Rada Ekonomiczna w zależności od potrzeb zbiera się nawet kilka razy w miesiącu.
Podsumowując Rada Parafialna bardzo wysoko ceni sobie współpracę z księdzem proboszczem. Za kadencji probostwa księdza Zdzisława Kumora dzięki owocnej współpracy i ofiarności parafian zrealizowaliśmy wiele nowych inwestycji służących kościołowi i wspólnocie parafialnej. Najważniejsze z nich to:
-konserwacja ołtarza głównego
-oświetlenie, nagłośnienie i ogrzewanie kościoła
-zakup i montaż ekranu do wyświetlania pieśni
-ułożenie kostki brukowej i płyt na parkingu przy kościele
-wykonanie dodatkowego wyjazdu z posesji parafii
-prace remontowo-budowlane na cmentarzu parafialnym
Księże Biskupie prosimy o Twoje Błogosławieństwo na dalszą działalność Rady Parafialnej.

Przewodniczący Rady Parafialnej
Jarosław Czyrson

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla