NOWE OKNA W KOŚCIELE PARAFIALNYM
ddd554a000saaq

Nowe okna w kościele parafialnym

W naszym kościele planowana jest na najbliższy czas wymiana okien. Istniejące okna witrażowe w metalowej oprawie zostaną wymienione na okna drewniane z szybą scaloną, termoizolacyjną i witrażem od strony wnętrza kościoła. Wymiana okien została zdecydowana z kilku powodów.

 


Po pierwsze konieczne jest to z powodu pogarszającego się stanu technicznego okien. Mamy tu w kościele okna witrażowe w metalowej oprawie, stwierdzono w nich postępująca korozję metalowej oprawy witraży. Gdyby były to zabytkowe okna o dużej wartości historycznej należałoby je po kolei demontować, rozbierać witraż i naprawiać lub wymieniać metalową ramę. W ocenie ekspertów są to okna z początku XX wieku, przypadkowej fundacji i projektu, nie uwzględniających historycznej barokowej formy architektonicznej kościoła, natomiast zgodnych z popularnym gustem czasu, kiedy powstały. Zatem nie podlegają ochronie konserwatorskiej.
Odbyły się spotkania komisji konserwatorskich , oraz oględziny okien i konsultacje z ekspertem od okien historycznych. Otrzymaliśmy zgodę na wymianę obecnie istniejących okien na okna drewniane o kształcie nawiązującym do okien barokowych. Komisja konserwatorska ustaliła, że dekoracja witrażowa w nowych oknach będzie prosta, składająca się z małych prostokątnych szybek imitujących stare szkło z obrzeżeniem wokół krawędzi paskiem z szybek zielonych. Zdecydowano, że witraże nie będą dekoracyjne, dlatego żeby wyeksponować bogate , zabytkowe wyposażenie kościoła a w przyszłości, przy odsłonięciu prawdopodobnie istniejących barokowych malowideł na ścianach, utrzymać, wygląd wnętrza kościoła historyczny, zgodny z pomysłem 18- wiecznych fundatorów i twórców i harmonijny artystycznie.

Drugim powodem decyzji o wymianie okien była konieczność zadbania o dobre i właściwe dla kościoła zabytkowego możliwości ogrzania wnętrza. Istniejące okna są nieszczelne, a ponadto są tak zwanymi „zimnymi” oknami, nie mającymi żadnych parametrów izolacji termicznej, co powoduje z jednej strony wyziębienie wnętrza kościoła, a z drugiej skraplanie się wody na ich powierzchni, przy ogrzaniu kościoła nawet tylko w warunkach jakie aktualnie są. Takie skraplanie się wody na szybach jest z kolei przyczyną zawilgocenia ścian w niektórych miejscach w kościele. Przy zmianie okien zmieni się to radykalnie. Będzie także możliwość, otwierania jednego z nowych okien. Szyby scalone w oknach nie tylko zapewnią stabilniejszą temperaturę w kościele, ale będą chroniły także witraże.
W przyszłości jest planowane jest osuszanie murów kościoła i system wentylacji kościoła, który będzie projektowany razem z ogrzewaniem kościoła. Nowe okna projektowano z myślą o tych przyszłych pracach.
Przed montażem okien konserwator Wojewódzki zalecił badania konserwatorskie wokół okien. Badania zostaną wykonane w czerwcu .Z badań dowiemy się jaki dokładnie był kształt wnęki okiennej, w czasie kiedy kościół powstawał. Firma wykonująca okna zdejmie dokładną formę z wnęki okiennej wg której wykona nowe okna. Z badań dowiemy się też czy istnieją pod warstwami farb ślady barokowej ściennej dekoracji wokół okien na zewnątrz i wewnątrz kościoła. Wiedza ta jest potrzebna, żeby w czasie montażu chronić miejsca, w których może być historyczne malowidło. Możliwe jest też, że konserwator znajdzie na ścianach ślady farby , którą w 18 wieku były malowane ramy okienne. Jeżeli nie znajdzie takich śladów, ramy okienne będą pomalowane na kolor szary, dobrany na podstawie zachowanych malowanych oryginalnych okien 18-wiecznych w innych kościołach.

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla