Wizytacja kanoniczna w parafii
ddd554a000saaq


Powitanie ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego  przez ks. Proboszcza Zdzisława Kumora i

złożone sprawozdanie podczas wizytacji kanonicznej 18.12.2016 r. w Kłodawie


Ekscelencjo, nasz Najdostojniejszy Pasterzu!
Bogu Najwyższemu dziękujemy za dar Twojej obecności wśród nas. Przybycie Księdza Biskupa do naszej parafii, przypomina rzeczywistość pierwotnego Kościoła, gdy św. Paweł Apostoł odwiedzał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wędrował do nich ze słowem pouczenia, ciesząc się lub smucąc ze wszystkimi. Witając Cię serdecznie w naszym parafialnym Kościele, pragniemy tak postrzegać Twoją – Księże Biskupie pasterską posługę.


SPRAWOZDANIE KS. PROBOSZCZA
       Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w naszej parafii 17.11.2002r. roku i była przeprowadzona przez Księdza Biskupa Zygmunta Pawłowicza. Proboszczem parafii był ks. Bronisław Chudy ,którego dzisiaj również bardzo serdeczne witam .
       Posługę w tej parafii rozpocząłem 22 sierpnia 2013. W parafii mieszka obecnie 2110 mieszkańców ,z czego wierzących 1890osób.
Część  osób przebywa ciągle lub z przerwami w pracy za granicą .
       Ludność na terenie parafii jest bardzo zróżnicowana, pochodząca z różnych stron Polski. Jadnak z biegiem czasu, także dzięki staraniom parafii ludzie zbliżyli się do siebie.W ostatnich latach przybyło wiele rodzin z miasta,wybudowano sporo nowych domów.Mieszkańcy są także zróżnicowani po względem materialnym.Większość dojeżdża do pracy w mieście,nieliczni utrzymują się z roli,a część niestety pozostaje bez pracy.Wiele osób nie mogąc znaleźć zatrudnienia w pobliżu decyduje się na pracę za granicą.Parafia jest terytorialnie rozrzucona,należy do niej osiem wiosek,co ma swoje odzwierciedlenie we frekwencji na niedzielnej Mszy św.Część wiernych może uczęszczać do sąsiednich parafii ze względu na bliskość zamieszkania.,
       Do parafii należy 8 wiosek, w jednej z nich w Kaczkach znajduje się kaplica dojazdowa w której odprawiana jest niedzielna Msza św.
Życie parafii koncentruje się wokół sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii. Cieszę się, że na przestrzeni ostatnich lat, wzrasta liczba osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św.- ok. 28% i przyjmujących komunię świętą, wielu codziennie. Niestety smutkiem napawa fakt, że nadal ponad 50 % mieszkańców parafii nie korzysta z niedzielnej Eucharystii. Przedmiotem naszej szczególnej troski duszpasterskiej jest Sakrament Pokuty. Służę codzienną posługą w konfesjonale przed Mszą św.. Rytm życia duchowego w naszej Parafii wyznacza Rok Liturgiczny.
        W tym roku włączamy się duchowo w temat roku „ Idźcie i głoście".
Każdego roku Wielkim Poście organizowane są rekolekcje.  W każdym miesiącu regularnie odwiedzam z komunią św. ok. 22 chorych i starszych naszych parafian. W każdy I piątek wielu wiernych, dzieci, młodzieży, dorosłych korzysta z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Odprawiane są nabożeństwa: różańcowe, majowe, czerwcowe. W Wielkim Poście nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W każdym tygodniu  w środy  Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, często przed mszą św. odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Szczególne są nabożeństwa Fatimskie, a także Roraty, które gromadzą wiernych, w tym  dzieci. W każdy poniedziałek odmawiamy  Koronkę do miłosierdzia Bożego, . Na uwagę zasługuje także, aby wspomnieć przeżycia Triduum Paschalnego, uroczystości odpustowych i Bożego Ciała. Dni te gromadzą bardzo wielu wiernych, którzy czynnie angażują się w przygotowanie liturgii i wspólne świętowanie. Na terenie naszej parafii jest Szkoła Podstawowa. Lekcje religii prowadzi Pani Renata Szalewicz . Na uznanie zasługuje dobry kontakt i współpraca dyrekcji i grona pedagogicznego z kościołem. Ks. Proboszcz zapraszany jest   na różne uroczystości szkolne. Dzieci i młodzież naszej parafii co roku przygotowują Jasełka i przedstawienie z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W szkole istnieje Szkolne Koło Caritas . W parafii co roku trwa katecheza i przygotowanie dzieci do I Komunii św. Równolegle prowadzona jest katecheza i spotkania z rodzicami tych dzieci. Systematycznie przygotowuje się młodzież do sakramentu bierzmowania.
Duszpasterstwo parafialne poprzez pokorną modlitwę i swoją działalność wspierają różne grupy, które zaprezentowały się przed Mszą św. . To one najbardziej angażują się życie parafii. Natomiast od kilku lat parafianie, także i ci którzy są za granicą, mogą śledzić najnowsze wydarzenia z życia parafii na naszej stronie internetowej.

Zagrożenia jakie dostrzegamy w parafii

       Zagrożenia dla życia religijnego to przede wszystkim praca od rana do wieczora, często także w niedzielę, praca poza miejscem zamieszkania tzw. delegacji, zubożenie, laicyzacja, wygodnictwu rodziców brak odpowiedzialności za dzieci, zwiększająca się liczba małżeństw niesakramentalnych i konkubinatów. Poważnym zagrożeniem życia religijnego jest także szerzący się alkoholizm.
Cieszy to, że znaczna część wiernych często przystępuje do sakramentów św. czym daje wyraz swej wierności Panu Bogu. Na uwagę zasługuje ofiarność na sprawy Boże i zaangażowanie wiernych w różne prace.
 
Wyzwania:
1) nieustanna troska o dzieci i młodzież.
2) troska o rodziny - zwłaszcza młode rodziny
3) zwyczajna posługa duszpasterska z poszukiwaniem nowych sposobów dotarcia do ludzi z Ewangelią.
Wspólnota parafialna korzysta z sakramentów i funkcjonuje w konkretnej rzeczywistości zewnętrznej i materialnej. Czas od ostatniej wizytacji, to także okres remontów i inwestycji parafialnych:
Inwestycje przeprowadzone przez ks.Bronisława Chudego:

Kościół:
  - Dwukrotne odnowienie elewacji zewnętrzne  kościoła
  - Renowacja feretronu św. Jakuba patrona parafii
  - Wymiana baldachimu
  - Renowacja ołtarza Matki Bożej Szkaplerznej
  - zakup nowego klęcznika
  - Renowacja ołtarza św. Józefa
 - Pokrycie dachu nową dachówką ceramiczną plebanii
  - Ocieplenie i otynkowanie z zewnątrz budynku plebanii
Teren przy kościele:
- Remont schodów z ulicy do kościoła oraz schodów przy bocznym     wejściu.
  - Wymiana ogrodzenia na metalowe kute
  - Powiększenie parkingu przy kościele
   Ogrodzenie nowej części cmentarza
  - wykonanie parkingu przy cmentarzu
  - wyłożenie posadzki w kaplicy cmentarnej

  Inwestycje za ks. Zdzisława Kumora:

Kościół
  - Renowacja głównego ołtarza św. Jakuba Apostoła  ukończona w   listopadzie 2016r..
  - Zamontowanie dodatkowego oświetlenia
  - Ogrzewania w kościele
  - tablica multimedialna do wyświetlania pieśni.
  - system alarmowy .
Zakrystia
  Została  zamontowana tablica rozdzielcza
Cmentarz
   - poświęcenie nowego krzyża.
  -Wyłożona kostką alejka główna /40m2
Plebania
  -Wymienione ogrzewanie z węglowego na gazowe/gaz ziemny/
  -wymienione kaloryfery,okna i drzwi i remont pokoi
Teren przykościelny
  - Wyłożony kostka brukową i płytami jumbo parking.
  - wykonanie  drugiego wyjazd z parkingu parafialnego.

 Prace inwestycyjno - budowlane na następny okres:

  • Izolacja fundamentów kościoła w celu usunięcia zawilgocenia w kościele.
  • Kolejny    etap to wymiana okien i witraży  i malowanie kościoła.

       Dziękuję parafianom wszystkim  za pracę wykonywaną z sercem i za wkład w tworzenie klimatu parafii, modlitwy, serdeczności i gościnności jakim powinien charakteryzować się kościół parafialny. Jako Proboszcz, korzystając z obecności ks. Biskupa, dziękuję wszystkim naszym parafianom, bo tego wszystkiego by nie było, gdyby nie wasza wielka ofiarność i zaufanie do wszelkich inicjatyw, które wam przedstawiałem i potrzeb materialnych parafii. Proszę ks. Biskupa o słowo umocnienia i zachęty . Proszę też o pasterskie błogosławieństwo dla całej naszej parafii, a zwłaszcza dla ludzi chorych i cierpiących, dla dzieci i młodzieży.

Powitanie ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego w imieniu parafian przez p. Renatę Szalewicz.

        Czcigodny ks. Biskupie Zbigniewie, pragniemy Cię serdecznie powitać w naszej wspólnocie parafialnej na kłodawskiej ziemi.
Ta chwila spotkania z Toba zabiera nas poniekąd w pielgrzymkę do miejsc, gdzie Apostołowie przybywali do pierwszych wspólnot chrześcijańskich  z Dobra Nowiną , błogosławieństwem ale i pouczeniem i cennymi uwagami. Słowa autora Dziejów Apostolskich „ Trwali oni w nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie” przypominają tą obecną chwilę.
Bycie  razem z drugim człowiekiem w duchu jedności  wiary, nadziei i  miłości. Wiem, że to jest Tobie, ks. Biskupie, bardzo cenne i bliskie, co potwierdza Twoje hasło biskupie- ut unum sint- aby byli jedno. W tych słowach dostrzegamy   wielką Twoją troskę pasterską, a symbolika krzyża i kotwicy w Twoim herbie daje nam poczucie bezpieczeństwa, stabilności i pewności, że dołożysz wielu starań, aby nasza łódź czyli kościół płynął stabilnie i skutecznie do ostatecznego portu. 
Przybywasz do nas jako Pasterz w szczególnym okresie roku liturgicznego, w Adwencie. W czasie radosnego oczekiwania i przygotowywania się na spotkanie z naszym Panem. Dlatego radość ze spotkania z Tobą  jest  jeszcze  większa, gdyż jest dla nas jakoby preludium pięknego spotkania z Dobrym Pasterzem, naszym Panem Jezusem Chrystusem, podczas paruzji. Postrzegamy to jako wyjątkowy znak Opatrzności Bożej, znak wyjątkowego błogosławieństwa  jak również wezwania do refleksji, przemiany i nawrócenia.
Dziękując Panu Bogu za dar Twojej obecności wśród nas, jako Następcy Apostołów, gdzie patronuje nam Apostoł św. Jakub Starszy, żywimy głęboką nadzieje, że za Twoim pośrednictwem Duch Święty hojnie obdarzy nas swoimi darami i ożywi wiarę. Prosimy niech Boże błogosławieństwo przez Twoje czcigodne ręce spocznie  w naszej parafii a szczególnie na tych, którzy oddalili się od  naszej wspólnoty.
      Nasze przygotowania, zachowanie się,  podniosła atmosfera wskazują, że przybywa do nas wyjątkowy gość, jednak wiedząc, że jesteś naszym pasterzem, przewodnikiem i opiekunem pragnę szczerze  powiedzieć ks. Biskupie Zbigniewie – witaj w domu.

Przedstawienie wspólnot parafialnych: wszystkie wspólnoty działające w parafii przedstawiły się i swoją działalność ks. biskupowi. 

  • Rada Parafialna - reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Parafialnej pana Jarosława Czyrsona
  • Żywy Różaniec - reprezentowała Zelatorka Róży Świętej Rity pani Bożena Czyrson
  • Wspólnota Charytatywna - MIŁOSIERNY SAMARYTANIN- Renata Szalewicz
  • Nadzwyczajny Szafarz Komunii Św. - Adam Bąk
  • Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga
  • Grupa Modlitewna - Marana Tha

PODZIĘKOWANIE ZA WIZYTACJĘ

       Ekscelencjo!!! Czcigodny księże Biskupie!!! Wizytacja kanoniczna jest spojrzeniem ks. Biskupa na pracę księdza Proboszcza i zaangażowanie ludzi świeckich w parafii. Jestem ogromnie wdzięczny i w imieniu własnym oraz  parafian dziękuję za Twój trud posługi biskupiej i duszpasterskiej. Za wszystko coś w tym czasie dobrego dla nas uczynił:  spotykając się z parafianami  na Eucharystii, która jest szczytem i źródłem, źródłem z którego zawsze chcemy czerpać. Mile wspominać będziemy spotkania z naszym Dostojnym Gościem z racji Twojej ogromnej otwartości, pokory i łatwości, z jaką potrafisz nawiązać kontakt z każdą, jakże odrębną grupą parafian. Niech słowa, jakie przyszło nam usłyszeć w ciągu tej wizytacji od naszego Biskupa, stanowią dla każdego z nas zachętę na całe lata do jeszcze większego zaangażowania się na rzecz naszej parafialnej wspólnoty. Obiecujemy trwać w miłości Chrystusa, której ty jesteś niezmordowanym świadkiem i głosicielem. A otrzymane błogosławieństwo, którego nam udzielisz niech zaowocuje wzrostem i pogłębieniem naszej wiary.

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla