Patron parafii
ddd554a000saaq

PATRON KOŚCIOŁA W KŁODAWIE ŚW. JAKUB STARSZY ( WIĘKSZY )

         Święty Jakub Starszy był bratem św. Jana Apostoła i synem rybaka Zebedeusza. Mieszkał w Betsaidzie nad Jeziorem Galilejskim. Matką jego była Salome, należąca do grona osób towarzyszących i posługujących Chrystusowi. Święty Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Chrystusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu.

      Należy go odróżnić od innego Jakuba, syna Alfeusza, który również był Apostołem, i którego św. Marek określa przydomkiem Młodszy (lub Mniejszy). 
Św. Marek Ewangelista opisuje powołanie Jakuba i Jana przez Jezusa. „ Jezus ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim”.
(Mt 1,19-20). Jezus nadał dwóm braciom, Jakubowi i Janowi, szczególny przydomek: Boanerges- tzn. synowie gromu. Przydomek ten może świadczyć o porywczym charakterze braci oraz o gorącym zapale do głoszenia idei królestwa Bożego, który przyjdzie im zrealizować poprzez złożenie ofiary z własnego życia.

 

           Herod Agryppa I, siostrzeniec Heroda Antypasa, wnuk Heroda Wielkiego, kazał ściąć go mieczem podczas pierwszego prześladowania ok. 44 roku. Tradycja utrzymuje, że Apostoł przed śmiercią ucałował swego kata, który wzruszony taka postawą, nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Przyjaciele Jakuba chcieli go pochować w bezpiecznym miejscu, więc wzięli jego ciało w kamiennym sarkofagu na statek i wyruszyli w podróż. Tak dotarli do przylądka Finisterre, wyciągnęli sarkofag na brzeg i zanieśli kilkadziesiąt kilometrów w głąb lądu. Podobno miał ich prowadzić anioł. Przez wieki miejsce pochówku św. Jakuba owiane było tajemnicą. Dopiero w IX w. odkryto jego relikwie. Hiszpańska tradycja nadmienia, że w 813r. pustelnik Paio przybył na górę Libredón, dokąd zaprowadziły go tajemnicze światła w kształcie gwiazdy- pole gwiazd- z j. łac. campus stellae w j. hisz. Compostela. Stąd nazwa osady Sandiego de w Compostella. Dziwnym zjawiskiem zainteresował się biskupTeodomir, odkrywając, że w miejscu tym znajdował się grób. Były w nim złożone trzy ciała, w tym jedno człowieka, który został ścięty. Na grobie widniała inskrypcja: „ Tu spoczywa Jakub, syn Zebedeusza i Salome”. Relikwie św. Jakuba zaczęto tam darzyć wielką czcią, co przyciągało coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów. Na ich potrzeby zbudowano odpowiednie struktury, a w szczególności słynną katedrę w Santiago de Compostela. 

         Jak podaje tradycja orszak Karola Wielkiego opuścił Akwizgran, aby udać się do Hiszpanii. Legenda mówi, że św. Jakub ukazał się Karolowi Wielkiemu we śnie, wskazując mu miejsce, gdzie znajduje się grób. Cesarz wyruszył wtedy na pielgrzymkę do Composteli, aby odkupić swoje grzechy i dotarłszy do celu, założył tam pierwszy klasztor ku czci świętego, rozpoczynając w ten sposób epokę „Drogi św. Jakuba” po hiszp. Camino de Santiago

         Pielgrzymie szlaki do grobu św. Jakuba oznaczone są charakterystyczną muszlą. Droga św.Jakuba przemieniała nie tylko przemierzających ją ludzi, ale i struktury. Na trasie wznoszono kościoły i schroniska. Wolfgang Gothe pisał, że to „ Drogi św. Jakuba ukształtowały Europę”.
Obecnie pielgrzymi odbywają jakoby odwrotną drogę. Po modlitwie przy grobie Apostoła wyruszają do miejsca uważanego przed wiekami za „ koniec świata”, czyli przylądek Finisterre, gdzie palą swe pielgrzymie ubrania i buty, symbolicznie zrzucając z siebie starego człowieka.

        Obok naszego kościoła przebiega również jeden ze szlaków pielgrzymich św. Jakuba. Potwierdza to tablica ze znakiem charakterystycznej muszli, ustawiona przy kościele w 2013r.

Imię Jakub – j. hebrajski –Jaaqob- znaczy niech Bóg strzeże.
Hiszpanie w ludowej łacinie mówili –Sant Jacob – Święty Jakub, co przeszło w hiszpańskie Santiago.
Atrybuty św. Jakuba: laska pielgrzyma, kapelusz, muszla
Patron: Hiszpanii, Portugalii, pielgrzymów
Święto liturgiczne obchodzone 25 lipca

Opracowała: Renata Szalewicz

________________________

Źródła:
Mój Święty Patron – ks. Antonii Gorzandt
Kościoły Archidiecezji Gdańskiej
Pierwszy był Pruszcz – Jacek Ciarkowski Święci na każdy dzień -Jedność
Gość Niedzielny

 
Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla