Aktualności
ddd554a000saaq

ŚWIĘTĄ I ZBAWIENNĄ JEST RZECZĄ MODLIĆ SIĘ ZA ZMARŁYCH 2 Księa Machabejska

Przez cały listopad codzienna  modlitwa różańcowa w naszym kościele o godz. 17.30

DUSZE W CZYŚĆCU CZEKAJĄ

Modlitwa Św. Gertrudy za zmarłych – uwalnia 1000 dusz z czyśćca

Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy. Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, Mękę i Śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas Najmilszy Twój Syn, proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki.
Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu.
Amen.

                                                                                                         

   

Alicji Lenczewskiej dialogi z Jezusem-   czytaj, słuchaj i wdrażaj w życie

 

PRZEWODNIK PO EUCHARYSTII

Najważniejsze miejsca Kościół * Ambona * Ołtarz * Miejsce Przewodniczenia Kościół

Otwórz oczy: Budynek kościoła pełni nie tylko funkcję „techniczną”, jako miejsce sprawowania Eucharystii i innych sakramentów. Jest on również symbolem Kościoła (przez duże K) – żywej wspólnoty ludzi zjednoczonych w Chrystusie z Bogiem i z sobą nawzajem. Kościół przez duże K jest nieodzowny dla sprawowania Mszy, kościół z kamienia niekoniecznie. Pamiętajmy, że przez pierwsze trzy wieki Eucharystię sprawowano w domach. I dzisiaj jest to praktykowane, np. u chorych. Choć kościół dzieli się na prezbiterium i na nawę dla wiernych, to jednak wszyscy (mimo różnych funkcji) stanowimy jedno zgromadzenie.

Bądź obecny: wchodząc do kościoła, zanurzamy palce w wodzie święconej, czynimy znak krzyża. Przypominamy sobie swój chrzest. To przez ten pierwszy sakrament weszliśmy do Kościoła. To chrzest daje nam „bilet wstępu” na Eucharystię. Dobrze jest przyjść nieco wcześniej, wyciszyć się, skupić, wzbudzić intencję. Uświadom sobie: nie jestem tu widzem, ale uczestnikiem; mam swoje miejsce, jestem domownikiem, synem (córką) Pana Domu. Ceniłbyś sobie zaproszenie na raut u burmistrza czy prezydenta? Tu zaprasza cię sam Bóg, Twój Ojciec! Ceń sobie to, bądź sobą, zachowaj się godnie! Nie rób łaski Panu Bogu, bo to ON daje łaskę tobie.

Ambona

Otwórz oczy: Ambona jest stołem Słowa Bożego. Przy niej sprawowana jest Liturgia Słowa. Z ambony wykonuje się czytania, psalm responsoryjny, głosi homilię oraz podaje intencje modlitwy powszechnej. Nie powinno się przy niej wykonywać aklamacji Alleluja (co jest nagminnym błędem), odczytywać komentarzy lub ogłoszeń. Bądź obecny: Ambona przypomina nam, że kiedy w kościele głoszone jest Słowo Boże, sam Chrystus mówi do nas. Jest wezwaniem do postawy słuchania.

Ołtarz

Otwórz oczy: Prawdziwym ołtarzem jest Krzyż. Tam bowiem dokonała się ofiara Chrystusa, która dała nam zbawienie. Krew i woda, które wypłynęły z boku Jezusa, odczytywano jako symbol sakramentów: chrztu i Eucharystii. Na ołtarzu podczas Liturgii Eucharystii uobecnia się (a nie powtarza!) ofiara Krzyża. Ta sama miłość Chrystusa staje się dostępna dla nas. Stajemy pod krzyżem. Dlatego w pobliżu ołtarza zawsze powinien być umieszczony znak krzyża. Ołtarz jest także stołem uczty, na którą jesteśmy zaproszeni. Zapalone świece przypominają o obecności Boga, który jest prawdą (oświeca) i miłością (rozpala). Powinno ich być 2, 4 lub 6. Dlaczego w polskich kościołach są najczęściej 3, nie wiadomo.

NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JÓZEFA

W środę  6 stycznia 2021 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego, rozpoczęliśmy w naszej parafii nabożeństwo ku czci Przeczystego Serca św. Józefa.

Następne nabożeństwo w środę 7 kwietnia.
Rozpocznie się o godz. 17.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu, modlitwy do św. Józefa  właściwe nabożeństwu  Pierwszych Śród Miesiąca, od 17.30 Różaniec.
Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa odprawiane w Pierwsze Środy Miesiąca nawiązuje do nabożeństwa Pierwszych Sobót wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, przeżywanych w łączności ze św. Józefem w jedności Trzech Serc:
- Najświętszego Serca Pana  Jezusa zmiłuj się za nami
 - Niepokalanego Serca  Maryi módl się za nami
- Przeczystego Serca  Józefa wstawiaj się za nami.

 

INTENCJE MSZALNE 19.03 - 26.03.2023

NIEDZIELA 19.03.2023

IV niedziela Wielkiego Postu

Wszystkie Msze św. w kościele

8.00

9.15

10.30

10.30

12.00

12.00

+ Tomasza Piechowskiego ,Krzysztofa i ich rodziców

Dziękczynna za rok małżeństwa i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo ,opiekę Matki Bożej w I r. ślubu Marty i Mateusza

+Leszka Wróblewskiego w VIII r. śm. i zmarłych z rodziny

+ Wacław Golec oraz + Bronisław i Maria

+ Helenę Gretkowską

P oniedziałek

20.03.2023

9.00

18.00

+ Rodziców Józefa i Mariannę Szudzik i Otto i Janinę  Witkowskich

Wtorek

21.03.2023

18.00

+Ojca Władysława w II r. śm.

Środa

22.03.2023

18.00

O Boże błogosławieństwo dla członków Róży św. Józefa i ich rodzin

Czwartek

23.03.2023

18.00

+ Stanisława Landowskiego w miesiąc po pogrzebie

Piątek

24.03.2023

18.00

+Adama Olejnik w Vr. śm. i Wandę Olejnik

Sobota

25.03.2023

9.00

18.00

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla wnuków Weroniki i Karola

NIEDZIELA 26.03.2023

V niedziela Wielkiego Postu

Rekolekcje wielkopostne

Wszystkie Msze św. w kościele

8.00

9.15

10.30

10.30

12.00

12.00

+ Stefanię, Franciszka i Zbigniewa Piepiórka

O zdrowie dla siostry Ireny

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Łucji w VIII r. chrztu św.

+ Kazimierę Powałkę w X r. śm.

+ Mieczysława Jarzębińskiego, Henrykę Wińską, Czesława, Ireneusza i Andrzeja Wińskich

+Bolesław Demps z ok urodzin

     
 

  

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV Niedziela Wielkiego Postu [Laetare] – 14 marca 2021 r.

 1. Dzisiaj niedziela radości (Laetare). W połowie czasu pokuty Kościół zaprasza nas do radości, której źródłem jest sam Bóg i Jego wierna miłość. Część z nas odczuwa radość z wytrwania w wielkopostnych postanowieniach. W okresie Wielkiego Postu Kościół zachęca nas także do podejmowania przemieniających nas postanowień, do spełniania dobrych uczynków i do podzielenia się z najbardziej potrzebującymi bliźnimi poprzez ofiary złożone do skarbony z „Jałmużną Wielkopostną”.
 2. W poniedziałek przypada uroczystość św. Józefa – Oblubieńca NMP. Msze św. o godz.9.00 i 18.00
 3. W sobotę Uroczystość Zwiastowania NMP. Msza św. o godz.9.00 i 18.00 podczas której złożymy przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego .
 4. W przyszłą niedziele 26 marca rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne . Nauki rekolekcyjne w niedzielę na Mszach św.

W poniedziałek, wtorek i środę /27,28 i 29 marca/ nauki rekolekcyjne dla dorosłych i młodzieży o godz.8.30 i 18.00.

Nauka dla dzieci klas V-VIII o godz.9.30 .

Nauka dla dzieci klas 0-IV o godz.11.00.

 1. W dni powszednie od 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu . Msza św. o godz.18.00.
 2. Składam serdeczne Bóg zapłać paniom Aleksandrze Twork i Agacie Kolak za posprzątanie kościoła.
 1. Polecam uwadze waszej nowy numer Gościa Niedzielnego . Są do nabycia u ministrantów świece – paschaliki w cenie 20 pln.
 2. Dzisiaj po Mszach św. comiesięczna zbiórka pieniędzy na ogrzewanie kościoła ..
 3. Bóg zapłać za ofiary wpłacane na konto parafii i bezośrednio do księdza proboszcza przeznaczone na utrzymanie parafii spłatę zadłużenia parafii.
 4. Katecheza dla dzieci klas III w sobotę o godz.10.00.
 5. W przyszła niedzielę zmiana czasu z zimowego na letni, tzn. śpimy o godzinę krócej.
 6. Został zamówiony pomnik na grób ks. Proboszcza Bronisława Chudego. Koszt pomnika 14.000 zł.
 7. W dniach 14 -15 kwietnia odbędzie się pielgrzymka do Częstochowy na którą serdecznie zapraszam. Chcemy powierzyć Matce Bożej Jasnogórskiej naszych maturzystów, młodzież przygotowującą sie do bierzmowania dzieci komunijne i nas samych. Pragniemy też podziękować za łaski jakimi Matka Boża nas obdarza. Koszt pielgrzymki 330 zł.W cenie nocleg wyżywienie /3 posiłki/,przejazd i ubezpieczenie. Zapisy przyjmuje ks. Proboszcz po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym.

 

 

 

          

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla