Aktualności
ddd554a000saaq

WIELKI POST

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 9.00,  17.30

Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00

 

 

40 dni Wielkiego Postu jest dziesięciną całego czasu jaką człowiek powinien poświęcić swojemu Miłosiernemu Bogu

 W ciągu całego tygodnia przeżywamy 168 godzin. Ile poświęcasz Panu Bogu?

Czas ucieka, wieczność czeka. Nie zmarnuj swojego czasu!!!

 

Wstęp do Wielkiego Postu- o co w nim chodzi? - Ks. Dominik Chmielewski

PRZEWODNIK KATOLICJI

Odpusty zupełne i cząstkowe 

W sakramencie pokuty Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy, jeśli ten szczerze za nie żałuje, ale na człowieku spoczywa jeszcze obowiązek wyrównania naruszonego porządku moralnego, bo każde zło jest naruszeniem sprawiedliwości i miłości.
Wyjaśniał to Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et poenitentia: „Dusza, która upada przez grzech, pociąga za sobą Kościół i w pewien sposób cały świat. Innymi słowy, nie ma grzechu, nawet najbardziej wewnętrznego i tajemnego, najściślej indywidualnego, który odnosiłby się wyłącznie do tego, kto go popełnia. Każdy grzech rzutuje z mniejszą lub większą gwałtownością, z mniejszą lub większą szkodą na całą strukturę kościelną i na całą ludzką rodzinę” (nr 16).
Przebaczenie grzechów nie uwalnia od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu. Przynosi je dopiero odpust, którego udziela Kościół. Odpust można uzyskać dla siebie lub dla osoby zmarłej po spełnieniu określonych warunków.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
•    Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy);
•    Stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna;
•    Przyjęcie Komunii św.;
•    Modlitwa w intencji, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy dzień;
•    Wykonanie czynności związanej z odpustem.
Spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust. Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii św. i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.
 
Wybrane praktyki związane z uzyskaniem odpustu zupełnego:
•    Adoracja Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny (jeśli jest krótsza – odpust cząstkowy);
•    Nawiedzenie jednej z czterech rzymskich bazylik patriarchalnych (św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej lub św. Jana na Lateranie) i odmówienie w niej „Ojcze nasz” i „Wierzę”:
    w święto tytułu tej bazyliki,
    w jakiekolwiek święto nakazane (np. we Wniebowzięcie NMP),
    raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego;
•    Przyjęcie błogosławieństwa udzielanego przez papieża Urbi et Orbi (Miastu i Światu) – choćby tylko przez radio lub telewizję;
•    Adoracja i ucałowanie krzyża w trakcie liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek;
•    Odmówienie modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” po Komunii św. przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego Postu oraz w Wielki Piątek (w pozostałe dni – odpust cząstkowy);
•    Uczestnictwo w uroczystym zakończeniu Kongresu Eucharystycznego;
•    Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni;
•    Publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Jezusowemu „O Jezu Najsłodszy” w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w inne dni – odpust cząstkowy);
•    Publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi „OJezu Najsłodszy, Odkupicielu” w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (w inne dni – odpust cząstkowy);
•    Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), o ile zostały pobłogosławione przez papieża (ewentualnie przez biskupa), po odmówieniu jakiejkolwiek formuły wyznania wiary w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca; jeśli przedmioty były pobłogosławione przez kapłana lub diakona – odpust cząstkowy;
•    Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej lub pobożne uczestnictwo w takiej uroczystości;
•    Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. prymicyjnej;
•    Odmówienie w całości przynajmniej jednej części Różańca (pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu, połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami (odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami – odpust cząstkowy);
•    Pobożne odmówienie (śpiew) modlitwy „Przed tak wielkim Sakramentem” podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy św. (w Wielki Czwartek) oraz w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); w innym czasie – odpust cząstkowy;
•    Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Ciebie Boga wysławiamy (Te Deum) jako podziękowanie za otrzymane łaski w ostatnim dniu roku (w innym czasie, nawet prywatnie – odpust cząstkowy);
•    Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) w Nowy Rok i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (w pozostałe dni, nawet prywatnie – odpust cząstkowy);
•    Odprawienie Drogi Krzyżowej;
•    Nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu lub 2 sierpnia, kiedy to przypada odpust „Porcjunkuli” po odmówieniu „Ojcze nasz” i „Wierzę”;
•    Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”;
•         W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych – codziennie odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni – odpust cząstkowy również wyłącznie za zmarłych);
•         Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc lub w rocznicę swojego chrztu (jeśli za pomocą innej formuły w innym czasie – odpust cząstkowy);
•    Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich żali jeden raz w Wielkim Poście w jakimkolwiek kościele na terenie Polski;
•    Uczestnictwo w II niedzielę Wielkanocy (uroczystość Bożego Miłosierdzia) w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówią przed Najświętszym Sakramentem modlitwę „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. „Miłosierny Jezu, ufam Tobie”.
 
Warunki uzyskania odpustu cząstkowego:
1.    Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.
2.    Jeśli powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy.
3.    Gdy w intencji umartwiania się wierny odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy.
 
Odpust cząstkowy można otrzymać za zmówienie jednej z modlitw:
•        Anioł Pański (lub Regina Coeli w okresie wielkanocnym);
•        „Duszo Chrystusowa”;
•        „Wierzę w Boga”;
•        Psalm 130 (Z głębokości); Psalm 51 (Zmiłuj się...);
•         Jutrznia lub Nieszpory za zmarłych;
•        „Panie, Boże wszechmogący” (modlitwa z liturgii godzin, jutrznia w poniedziałek II tygodnia psałterza);
•        modlitwa św. Bernarda („Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo”);
•        „Wieczny odpoczynek”;
•        „Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia”;
•        „Pod Twoją obronę”;
•        „Magnificat”;
•        odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych dla całego Kościoła (do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do NMP, do Świętego Józefa lub do Wszystkich Świętych).
 
 chrzcielne.

Małgorzata Szewczyk

Alicji Lenczewskiej dialogi z Jezusem-   czytaj, słuchaj i wdrażaj w życie

 

  

 

 

 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVI Niedziela Zwykła – 25 września 2022 r.

 

 1. Dzisiaj przypada 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w modlitwie o Polakach na emigracji. Otoczmy modlitwą także tych, którzy przybyli do naszego kraju zza wschodniej granicy w poszukiwaniu godziwej płacy oraz migrantów i uchodźców na całym świecie, szczególnie ofiary konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
 2. W sobotę rozpoczynamy październik - miesiąc różańcowy. Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, w niedzielę po Mszy o 12.00 . Zapraszamy dzieci ,młodzież i dorosłych. Ogłaszamy konkurs na ciekawie zrobiony różaniec. Jego rozstrzygnięcie będzie 23 października. Dzisiaj poświęcenie różańców dla dzieci I Komunijnych o godz. 10.30.
 3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypada we wtorek wspomnienie św. Wincentego a’ Paulo, w środę św. Wacława, w czwartek Archaniołów: Michała, Rafała, Gabriela, w piątek św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, w sobotę św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. Wszystkim jubilatom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.
 4. W tym tygodniu przypada Pierwsza Sobota Miesiąca. W tym dniu o 17.00 nabożeństwo przebłagalne do Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo rozpocznie się Różańcem. Msza św. o godz.18.00.
 5. Z powodu wyjazdu ks. Proboszcza na pielgrzymkę. Msze św. w tym tygodniu we wtorek, czwartek i sobotę o godz.18.00.
 6. W ważnych sprawach duszpasterskich proszę zgłaszać się do ks. Dziekana Bolesława w Trąbkach Wielkich.
 7. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie nieczynne .
 8. Serdecznie dziękuję dwom wolontariuszkom ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie, które uporządkowały teren przy nowym krzyże na cmentarzu.
 9. Dziękuję wszystkim , którzy pomagali w pracach w kościele i na zewnątrz.
 10. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego.
 11. Dziękujemy za ofiary wpłacane na konto parafii,na tace i pomnik ks. Bronisława.
 12. Na ogrzewanie kościoła w ubiegła niedzielę zebraliśmy 1570 zł. Serdeczne Bóg zapłać.
 13. Dzisiaj zbiórka do puszek na katolickie uczelnie.

 

NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JÓZEFA

W środę  6 stycznia 2021 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego, rozpoczęliśmy w naszej parafii nabożeństwo ku czci Przeczystego Serca św. Józefa.

Następne nabożeństwo w środę 7 kwietnia.
Rozpocznie się o godz. 17.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu, modlitwy do św. Józefa  właściwe nabożeństwu  Pierwszych Śród Miesiąca, od 17.30 Różaniec.
Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa odprawiane w Pierwsze Środy Miesiąca nawiązuje do nabożeństwa Pierwszych Sobót wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, przeżywanych w łączności ze św. Józefem w jedności Trzech Serc:
- Najświętszego Serca Pana  Jezusa zmiłuj się za nami
 - Niepokalanego Serca  Maryi módl się za nami
- Przeczystego Serca  Józefa wstawiaj się za nami.

 

Jak Józef schody zbudował

     Cuda – jeśli się zdarzają – zwykle idą tuż za kłopotem.

 Siostry loretanki z Santa Fe kłopot miały niemały.

 Uratował je święty Józef.

 

 

 Tsunami omija bazylikę | ks. Mieczysław Piotrowski TChr - Posłuchaj: 

PRZEWODNIK PO EUCHARYSTII

Najważniejsze miejsca Kościół * Ambona * Ołtarz * Miejsce Przewodniczenia Kościół

Otwórz oczy: Budynek kościoła pełni nie tylko funkcję „techniczną”, jako miejsce sprawowania Eucharystii i innych sakramentów. Jest on również symbolem Kościoła (przez duże K) – żywej wspólnoty ludzi zjednoczonych w Chrystusie z Bogiem i z sobą nawzajem. Kościół przez duże K jest nieodzowny dla sprawowania Mszy, kościół z kamienia niekoniecznie. Pamiętajmy, że przez pierwsze trzy wieki Eucharystię sprawowano w domach. I dzisiaj jest to praktykowane, np. u chorych. Choć kościół dzieli się na prezbiterium i na nawę dla wiernych, to jednak wszyscy (mimo różnych funkcji) stanowimy jedno zgromadzenie.

Bądź obecny: wchodząc do kościoła, zanurzamy palce w wodzie święconej, czynimy znak krzyża. Przypominamy sobie swój chrzest. To przez ten pierwszy sakrament weszliśmy do Kościoła. To chrzest daje nam „bilet wstępu” na Eucharystię. Dobrze jest przyjść nieco wcześniej, wyciszyć się, skupić, wzbudzić intencję. Uświadom sobie: nie jestem tu widzem, ale uczestnikiem; mam swoje miejsce, jestem domownikiem, synem (córką) Pana Domu. Ceniłbyś sobie zaproszenie na raut u burmistrza czy prezydenta? Tu zaprasza cię sam Bóg, Twój Ojciec! Ceń sobie to, bądź sobą, zachowaj się godnie! Nie rób łaski Panu Bogu, bo to ON daje łaskę tobie.

Ambona

Otwórz oczy: Ambona jest stołem Słowa Bożego. Przy niej sprawowana jest Liturgia Słowa. Z ambony wykonuje się czytania, psalm responsoryjny, głosi homilię oraz podaje intencje modlitwy powszechnej. Nie powinno się przy niej wykonywać aklamacji Alleluja (co jest nagminnym błędem), odczytywać komentarzy lub ogłoszeń. Bądź obecny: Ambona przypomina nam, że kiedy w kościele głoszone jest Słowo Boże, sam Chrystus mówi do nas. Jest wezwaniem do postawy słuchania.

Ołtarz

Otwórz oczy: Prawdziwym ołtarzem jest Krzyż. Tam bowiem dokonała się ofiara Chrystusa, która dała nam zbawienie. Krew i woda, które wypłynęły z boku Jezusa, odczytywano jako symbol sakramentów: chrztu i Eucharystii. Na ołtarzu podczas Liturgii Eucharystii uobecnia się (a nie powtarza!) ofiara Krzyża. Ta sama miłość Chrystusa staje się dostępna dla nas. Stajemy pod krzyżem. Dlatego w pobliżu ołtarza zawsze powinien być umieszczony znak krzyża. Ołtarz jest także stołem uczty, na którą jesteśmy zaproszeni. Zapalone świece przypominają o obecności Boga, który jest prawdą (oświeca) i miłością (rozpala). Powinno ich być 2, 4 lub 6. Dlaczego w polskich kościołach są najczęściej 3, nie wiadomo.

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla