OSTATNIA DESKA RATUNKU DLA CZŁOWIEKA – BOŻE MIŁOSIERDZIE
ddd554a000saaq

 
ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA-  w pierwszą niedzielę po Wielkanocy - w tym roku 24 kwietnia


Ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione św. Faustynie. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Pan Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą  niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na święto Miłosierdzia ma swój głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy Wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą Miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z koronki do Miłosierdzia Bożego, poprzedzająca to święto, która rozpoczyna się w Wielki Piątek.
Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale także czasem łaski dla  wszystkich ludzi. Pan Jezus powiedział : Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 699). Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia mojego, zginą na wieki (Dz. 965)

Obietnice Pana Jezusa:
Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; niech się nie lęka zbliżyć  do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).
Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego:
    Ufność w dobroć Boga
    Czynna miłość bliźniego
    Być po spowiedzi świętej – można wyspowiadać się wcześniej
    Stan łaski uświęcającej
    Godnie przyjąć Komunię świętą
Pan Jezus powiedział” Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia dopokąd się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia mojego (Dz.570)

GODZINA MIŁOSIERDZIA
W październiku 1937r. w Krakowie, polecił Pan Jezus czcić godzinę swej śmierci: Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla  wszelkiej duszy (Dz. 1572).
Pan Jezus powiedział do s. Faustyny- Staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy uczcij moje serce, które jest pełne Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w  modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę (Dz. 1572).
Warunki wysłuchania modlitw zanoszonych w tej godzinie:
1.    Modlitwa ma być skierowana do Jezusa
2.    Ma mieć miejsce o godzinie trzeciej po południu
3.    Ma się odwoływać do wartości i zasług męki Pańskiej

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO

                                                                                                       

Jego rysunek został ukazany w wizji, jaką św. Faustyna miała 22 lutego 1931 r. w celi płockiego klasztoru.
Wieczorem kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 47). Chcę, aby ten obraz był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Treść tego obrazu bardzo ściśle wiąże się więc z liturgią tej niedzieli. Kościół czyta w tym dniu Ewangelię wg św. Jana o ukazaniu się zmartwychwstałego Zbawiciela, który przynosi ludziom pokój przez odpuszczenie grzechów, za cenę swej męki i śmierci krzyżowej.
Promienie krwi i wody płynące z przebitego włócznią Serca o raz blizny po ranach ukrzyżowania przywołują wydarzenia z Wielkiego piątku J 19,17-18; 19,33-37.
Pan Jezus wyjaśnia znaczenie dwóch promieni na obrazie:
Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę; czerwony promień krew, która jest życiem dusz.(Dz. 299).
Oczyszcza duszę sakrament chrztu i pokuty, a karmi ją Eucharystia- więc te dwa promienie oznaczają sakramenty święte i wszystkie łaski Ducha Świętego.
Obraz nie tylko przedstawia Miłosierdzie Boże, ale pełni również rolę znaku, który ma przypominać o obowiązku chrześcijańskiej ufności względem Boga i czynnej miłości w stosunku do bliźnich.
W podpisie obrazu z woli Chrystusa są umieszczone słowa: Jezu, ufam Tobie.
Pan Jezus powiedział: Obraz ten ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków(Dz. 742).
Pan Jezus złożył specjalne obietnice tym, którzy ten obraz będą czcić:
    Łaskę wiecznego zbawienia
    Duże postępy na drodze chrześcijańskiej doskonałości
    Łaskę szczęśliwej śmierci.
Pan Jezus powiedział: Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (Dz. 570).

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Tę koronkę podyktował Pan Jezus s. Faustynie w Wilnie 13-14 wrześnie 1935 r. jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego.
Odmawiający tę koronkę ofiarują  Panu Bogu Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy swoje i całego świata, a jednocząc się  z ofiarą Jezusa, odwołują się do tej miłości, jaką Ojciec niebieski darzy swego Syna, a w Nim wszystkich ludzi.
W tej modlitwie proszą również o miłosierdzie dla nas i całego świata i tym samym spełniają uczynek miłosierdzia.
 Dodając do tego podstawę ufności i wypełniając warunki każdej dobrej modlitwy ( pokora, wytrwałość, przedmiot zgody z wolą Boża), wierni mogą oczekiwać spełnienia Chrystusowych obietnic. „ Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą” Dz.1541, jeżeli to będzie zgodne z wolą moją.
Wszystko bowiem, co jest niezgodne z wolą Bożą, nie jest dobre dla człowieka, zwłaszcza dla jego wiecznej szczęśliwości.
Pan Jezus powiedział – przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do mnie. Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie.


SZERZENIE CZCI MIŁOSIERDZIA
Pan Jezus powiedział: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinie śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (Dz. 1072).
Istotą kultu Miłosierdzia Bożego jest postawa chrześcijańskiej ufności względem Pana Boga i czynnej miłości wobec bliźnich. Pan Jezus żąda zaufania od swych stworzeń (Dz. 1059) i pełnienie uczynków miłosierdzia: czynem, słowem lub modlitwą.
Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (Dz. 742). Chrystus pragnie, aby Jego czciciele wykonywali w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłości bliźniego z miłości do Niego.


Dzienniczek św. s. Faustyny

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla