100 ROCZNICA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE
ddd554a000saaq

Czy wiesz, że Benedykt XV to Papież, który zapoczątkował Fatimę? 

         W listopadzie 1914r. podczas trwania I wojny światowej, Benedykt XV, wezwał armie do zaprzestania walk w dzień Bożego Narodzenia. Walczące strony stwierdziły, że to niemożliwe. Papież nie zrezygnował z wysiłków na rzecz pokoju. Gdy nadszedł Wielki Tydzień 1915r. wszczął modlitewną kampanię na rzecz pokoju w Europie i napisał żarliwą modlitwę do Chrystusa Księcia Pokoju, którą wysłał do wszystkich walczących narodów. Jego apel znowu pozostał niewysłuchany. Następnego roku -1916r.- wystosował więc niezwykły apel do dzieci komunijnych:
Bierzcie udział – pisał Papież – w najstraszliwszej ekspiacji, jaką Bóg w swych nieskończonych i ukrytych zamiarach przeprowadził kiedykolwiek rękami grzesznego społeczeństwa… Wyciągnijcie więc ręce, kochane dzieci, mające tak wielką moc [przed Bogiem], ku Wikariuszowi Chrystusa i waszymi bezcennymi modlitwami wesprzyjcie jego nieustające pragnienie. 
Z Benedyktem XV wołał o pokój cały świat, również najczystszy głos - głos dzieci, ale twórcy wojny pozostali głusi na
Apel do Nieba

          Benedykt XV, widząc, że rządy państw uczestniczących w wojnie z uporem lekceważą wszystkie jego błagania o „zakończenie wielkiego konfliktu, samobójstwa cywilizowanej Europy”, zdecydował się na wystosowanie wzruszającego listu pasterskiego do całego katolickiego świata. Wezwał w nim wszystkich wierzących do gorącej modlitwy o pokój i polecił modlić się do „Maryi, która jest Matką Miłosierdzia i wszechmocną przez łaskę”. To właśnie wtedy do Litanii Loretańskiej zostało dołączone wezwanie „Królowo Pokoju módl się za nami”. Był to dzień 5 maja 1917r.
13 maja 1917r – osiem dni po wezwaniu Benedykta XV skierowanym do Maryi, Matka Boża ukazała się trojgu pastuszkom w Fatimie i już podczas swego pierwszego objawienia dała bezpośrednią odpowiedź na wołanie Papieża.
Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny.
Tak to Fatima stała się receptą na pokój dla każdego pokolenia.
Matka Najświętsza związała ze swą największą obietnicą – z triumfem swego Niepokalanego Serca. Droga do niego wyznaczona została nie tylko przez różaniec, pokutę i zawierzenie Matce Bożej losów świata ale przede wszystkim jednak przez dwa milowe kamienie: poświęcenie Rosji i świataNiepokalanemu Sercu Maryi i zaprowadzenie na świecie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

DZIECI FATIMSKIE -PASTUSZKOWIE
1. Lucia de Jesus Dos Santos -Łucja – ur. 22 marca 1907r.
W chwili objawień miała 10 lat. Zmarła13 lutego 2005r. Trwa proces beatyfikacji.
W czasie widzenia Łucja widziała Maryję słyszała i rozmawiała z Nią.
2. Francisco Marto- Franciszek – ur. 11 czerwca 1908r.
W chwili objawień miał 9 lat. Zmarł 4 kwietnia 1919r. Beatyfikowany 13 maja 2000r. Kanonizacja 13 maja 2017r. W czasie widzenia Franciszek widział Maryję ale Jej nie słyszał.
3. Jacinta Marto –Hiacynta – ur. 11 marca 1910r.
W chwili objawień miała 7 lat. Zmarła 20 lutego 1920r. Beatyfikowana 13 maja 2000r.
Kanonizacja 13 maja 2017r. W czasie widzenia Hiacynta widział Maryję i słyszała ale z Nią nie rozmawiała.

OBJAWIENIA ANIOŁA PORTUGALII
Pierwsze objawienie Anioła -wiosną 1916r. przed grotą przy wzgórzu Cabeco.
Anioł powiedział- Jestem Aniołem Pokoju. Módlcie się ze mną.
O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i nie kochają Cię.


Drugie objawienie Anioła - latem 1916r. przy studni domu Łucji.
Anioł powiedział- Módlcie się dużo. Przenajświętsze Serce Jezusa i Maryi chce okazać przez was miłosierdzie.
Z wszystkiego, co możecie, zróbcie ofiarę Bogu jako akt zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest obrażany i jako uproszenie nawrócenia grzeszników. W ten sposób sprowadźcie pokój na wasza Ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z pokorą i poddaniem cierpienia, które Bóg wam ześle.

Trzecie objawienie Anioła - jesienią 1916r. w grocie Cabeco.
Anioł podał Łucji św. Hostię a Franciszkowi i Hiacyncie zawartość kielicha jednocześnie mówiąc- Przyjmijcie Ciało i pijcie Krew Jezusa Chrystusa straszliwie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagradzajcie zbrodnie ludzi i pocieszajcie waszego Boga.
Następnie modlił się z dziećmi tą modlitwą.
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruje Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany! Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników.

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W FATIMIE
Objawienia miały miejsce na ziemi należącej do rodziców Łucji, nazywanej Cova da Iria. Matka Boża ukazała się im na krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu. Widzenia miały miejsce około południa.


Pierwsze Objawienie: 13 maja 1917r.
Matka Boża-Przyszłam was prosić, abyście przychodzili tu przez sześć kolejnych miesięcy, trzynastego dnia, o tej samej godzinie. Potem powiem wam, kim jestem i czego chcę. Następnie powrócę tu jeszcze.
Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników?
Odnawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny.

Drugie Objawienie: 13 czerwca 1917r.
Matka Boża -Chcę, abyście przyszli tu 13 dnia następnego miesiąca, abyście odmawiali codziennie różaniec i nauczyli się czytać . Potem powiem, czego chcę.
Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty (Łucja) jednak zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie Mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron.

Trzecie Objawienie: 13 lipca 1917r.

Wizja piekła
Wypowiadając te słowa – pisze siostra Łucja – rozchyliła ponownie dłonie jak w poprzednich dwu miesiącach. Blask [światła, które z nich promieniowało] zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. W tym ogniu były zanurzone demony i dusze, jak przezroczyste rozżarzone do czerwoności węgle, czarne lub brązowe, o kształtach ludzkich, unoszące się w pożodze, wznoszone płomieniami, które wypełzały z nich samych wraz z kłębami dymu buchającymi na wszystkie strony, podobne do rozpryskujących się w wielkich pożarach iskier, chwiejne i lekkie. Wszystko to pośród jęków i wycia z bólu i z rozpaczy, które przerażały i wywoływały dreszcz grozy. Demony wyróżniały się przerażającymi jak czarne rozżarzone węgle.

Matka Boża- Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.
Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Matki Bożej nieco wyżej anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz: iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawała się, że podpala świat; ale gdy gasły one z zetknięciu z blaskiem jaki promieniował z prawej reki Matki Bożej w jego kierunku; anioł wskazując prawa ręką Ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta!
Matka Boża -Gdy odmawiacie różaniec, powtarzajcie po każdej tajemnicy O mój Jezu, przebacz nam, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej tego potrzebują.

Czwarte Objawienie: 19 sierpnia 1917r.
12 sierpnia, w dniu, w który, miało mieć miejsce czwarte objawienie, wizjonerzy nie mogli się udać do Cova da Iria, ponieważ zostali oni uwięzieni przez administratora kantonu Ourem, który chciał wyrwać im tajemnice siłą. Dzieci wytrzymały to dzielnie. Maryja powróciła
19 sierpnia.

Piąte Objawienie 13 września 1917r.
Matka Boża -Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, aby wyprosić koniec wojny. W październiku ukaże się również Pan Jezus, Matka Boża pod wezwaniem Bolesnej i Karmelitańskiej oraz św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, aby pobłogosławić świat. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli.

Szóste i ostatnie Objawienie 13 października 1917r.
Matka Boża-Chcę ci powiedzieć, aby wybudowano tu kaplicę na moją część. Jestem Matką Bożą Różańcową. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie różaniec. Wojna się skończy a żołnierze wkrótce wrócą do swoich domów.
Jednych uzdrowię innych nie. Trzeba aby się poprawili i poprosili o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: Niech nie obrażają więcej naszego Pana, który już i tak jest bardzo obrażany.

Cud słońca
Widziało go ok. 70 tys. osób. Był on widziany przez ludzi znajdujących się poza miejscem objawień w promieniu ok. 40 km.
Podczas całego trwania objawienia w październiku, padał deszcz. Przy końcu spotkania Łucja krzyknęła ”Popatrzcie na słońce”. Słońce wyglądało jak ogromny dysk. Lśniło tak intensywnie, jak jeszcze nigdy, lecz jego blask nie oślepiał. Ta ogromna kula zaczęła jakby tańczyć. Słońce było jakby gigantycznym ognistym kołem, kręcącym się szybko. Zatrzymało się na jakiś czas, zanim znów zaczęło kręcić się wokół swej osi z oszałamiającą prędkością. Następnie zaczęło się zaróżawiać na krawędziach i ślizgać po niebie, wirując i rozsypując czerwone snopy promieni. Światło to odbijało się na ziemi, na twarzach ludzi przyjmując świetliste różnobarwne odcienie. Trzykrotnie ożywiona szaleńczym ruchem kula ognia zaczęła drżeć i trząść się. Wydawało się, że opadając ruchem zygzakowatym spadnie na przerażony tłum. Wszystko to trwało około 10 minut. Na końcu słońce wspięło się znów wijąc się ruchem do punktu, z którego zaczęło opadać, na nowo przyjmując swój spokojny wygląd i odzyskując zwykła jasność światła.

CIEKAWOSTKI
* Kaplica w miejscu objawień. Ludzie zaczęli budować kaplicę 28 kwietnia 1919r., ale pierwsza kapliczka została zniszczona przez bombę, podłożoną przez nieprzyjaciół Kościoła, w nocy 6 marca 1922r.
* Statua Matki Bożej Fatimskiej, czczona w Kaplicy Objawień od 13 czerwca 1920r. została wykonana przez rzeźbiarza specjalizującego się w figurach świętych.
Figura jest umieszczona na marmurowej kolumnie, znajdującej się w miejscu, gdzie kiedyś stał dąb, nad którym ukazywała się Matka Boża, a który ludzie przeznaczyli na relikwię.
* Korona została ofiarowana 13 października 1942 roku przez kobiety portugalskie, które w całym kraju podjęły inicjatywę ofiarowania swojej biżuterii dla Pani z Fatimy.
W koronie jest umieszczona kula zamachowcy ,ofiarowana przez Jana Pawła II.
* Złoty różaniec- ofiarowany przez Jana Pawła II w Fatimie 13 maja 1982r. w rocznicę zamachu na papieża.
* Złota Róża- ofiarowana Matce Bożej Fatimskiej przez papieża Pawła VI 13 maja 1965r. Papież prosiła Maryję o opiekę nad całym Kościołem.
* Bazylika Fatimska- wybudowana obok miejsca objawień . Budowa trwała od 13 maja 1928r. do 7 października 1953r.
* Pius XII czterokrotnie zobaczył cud słońca: 30 i 31 października 1950r., 1 listopada 195-r. kiedy został ogłoszony dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny oraz 8 listopada 1950r.
* Jan Paweł II 25 marca 1984r. klęcząc w Watykanie przed oryginalną figurą Pani z Fatimy, która została przywieziona na prośbę papieża, wygłasza „akt poświecenia świata i narodów” Matce Bożej Fatimskiej.
* Papież Paweł VI nadaje NM Panny tytuł Matki Kościoła 21 listopada 1964r.
* Papież Jan Paweł II ofiarował w Fatimie Maryi pierścień z napisem Totus Tuus 13 maja 2000r.

Opracowała Renata Szalewicz

 

Źródła:
Fatima , Antonio A. Borelli;
Tajemnica fatimska a pontyfikat Jana Pawła II, Aura Miquel

 

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla