Czym jest Różaniec Rodziców?
ddd554a000saaq

        Intencją powstania tej inicjatywy była potrzeba modlitwy za nasze dzieci (których problemy mamy na sercu, a które często dorastając mają swój plan jakże budzący nasze obawy). Chcemy w tej modlitwie podejmowanej wspólnie zadośćuczynić za nasze grzechy popełnione świadomie lub nie oraz prosić o Bożą opiekę duchową nad naszymi dziećmi.
       Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

 

Jak to działa? Jak i kiedy się modlić? Czy są jakieś spotkania w Kościele?

Są dwa rodzaje róż - lokalne, zakładane w parafiach, szkołach, grupach przyjaciół itp., oraz internetowe, w naszej parafii właśnie powstała taka róża.

Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść tę modlitwę w rytm dnia – to w końcu tylko 3-5 minut czasu.

      W pierwszym dniu kolejnego miesiąca przechodzimy do kolejnej tajemnicy, czyli po pierwszej radosnej następuje druga, potem trzecia i tak dalej. Po tajemnicach radosnych następują tajemnice Światła, następnie bolesne i chwalebne, a po chwalebnych znowu radosne. Osoba odmawiająca tajemnicę Pierwszą Radosną odmawia tez początkowe modlitwy różańca świętego czyli Wierzę w Boga, Ojcze nas, trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Nie ma konieczności stałych spotkań w Kościele, ale każda z róż może sobie takie spotkania zorganizować. Często jest to np. dniu wspomnienia świętego patrona danej róży.

Co zyskujemy?

 1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
 2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec! 
 3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. 

Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?

 • oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni, i nie ma znaczenia wiek dziecka ( nawet 50+)
 • rodzice którzy zaadoptowali dzieci, 
 • rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają, 
 • rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni, 
 • rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych - liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować, 
 • wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp. - tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach, 
 • wreszcie osoby, które nie mają dzieci - ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców. 
 • Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział.

Intencje

W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:

 1. Prosimy o to, żeby Bóg, w imię ofiary Jezusa Chrystusa usunął skutki naszych grzechów i zaniedbań rodzicielskich, aby nie wpływały one negatywnie na nasze dzieci. 
 2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości. 
 3. Prosimy o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci i uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki ich dotykają. 
 4. Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencji dzieci, aby jak najwięcej dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo! 
 5. Modlimy się w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za Kościół Święty

Od dnia 8 grudnia 2006 Matka Boża Oliwska jest patronką Modlitwy Różańcowej Rodziców w Intencji Dzieci.
________________________________________
Więcej o tej inicjatywie można się dowiedzieć na stronie: http://www.rozaniecrodzicow.pl/

 

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla